Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 32

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
32 www.electrolux.com
PAS PÅ!
Forsigtig
Rør ikke ved enhedens metaldele, når
luftfilteret skal tages ud
Rengør ikke klimaanlægget med vand
Udluft lokalet godt, når enheden bruges
sammen med brændeovn og lignende.
Når enheden skal renses: Sluk for den,
og sluk på husets el-tavle
Placer ikke et kæledyr eller en plante,
hvor det vil blive udsat for direkte luftstrøm
Brug ikke til særlige formål
Sluk for enheden, og luk vinduet i tilfælde
af kraftig storm eller cyklon
Tag fat i stikket, når du tager det ud af
stikkontakten
Sluk på afbryderen til lysnettet, når
enheden ikke skal bruges i længere tid
Anbring ikke forhindringer omkring
luftindtag eller aftræk
Sørg altid for, at filtrene sidder fast.
Rengør luftfiltre en gang hver anden uge
Brug ikke skrappe rengøringsmidler som
voks eller fortynder - brug en blød klud
Stil ikke noget tungt på netkablet, og
sørg for, at kablet ikke kommer i klemme
Drik ikke vand drænet fra klimaanlægget
Vær forsigtig ved udpakning og
montering
Hvis der kommer vand i enheden: Sluk
for enheden på stikkontakten, og sluk på
el-tavlen. Afbryd forsyningen ved at tage
stikket ud af kontakten, og kontakt en
autoriseret servicetekniker
Betydning
Risiko for personskade
Der kan komme vand i enheden, der
nedbryder isoleringen. Det kan føre til
elektrisk stød
Der kan blive iltmangel i lokalet
Rens ikke enheden, når den er under
spænding. Det kan medføre brand,
eksplosion og elektrisk stød, med
fare for personskade
Dette kan skade dyret eller planten
Klimaanlægget må ikke benyttes til bevare
præcisionsenheder, mad, kæledyr, planter
og kunstgenstande. Det kan medføre
forringelse af kvalitet mv.
Hvis enheden benyttes med åbent
vindue, kan det give vandskader i
lokalet og på husholdningsmøbler
Fare for elektrisk stød og skade
på enheden
Det kan medføre fejl i produkt eller brand
og eksplosion
Det kan medføre fejl i apparatet eller
ulykker
Brug uden filtre kan føre til, at enheden
svigter
Kabinettets udseende kan blive forringet
på grund af farveændring eller skrammer
Ellers er der fare for brand,eksplosion
eller elektrisk stød
Det indeholder forurenende stoffer og
er sundhedsskadeligt
Skarpe kanter kan medføre personskade
Fare for elektrisk stød og skade på
enheden

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading