Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 81

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Lamell-sving funksjon
Trykk "swing" knappen for å aktivere
lamell-svingfunksjonen. Dette vises
øverst på skjermen "
på toppanelet svinger opp og ned.
Trykk på knappen på nytt for å deaktivere
lamell-sving funksjonen.
°F/°C funksjon
Trykk " " og " " knappen samtidig
i minst 3 sekunder for å veksle mellom
Fahrenheit- of Celsius-grader. I tørk-/
viftemodus kan du ikke velge °F/°C.
Timer modus
Slik forsinker du oppstart
Koble enheten til strøm slik at enheten er
i standby-modus. Trykk "timer" knappen,
skjermen viser "timer" og "h", og "on"
blinker.
Berør eller hold OPP-pilen " " eller
NED-pilen " " for å endre forsinket start
timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer,
deretter 1 timers trinn opp til 24 timer.
Etter 3 sekunder blir innstillingen satt
i minne. Kontrollen teller ned tiden som
gjenstår til oppstart. Du kan også trykke
"timer" knappen på nytt og "on" stopper
å blinke umiddelbart, deretter starter
enheten i den tidligere innstilte modusen.
Du kan stille inn modusen og enheten
starter opp som du foretrekker etter at
"on" slutter å blinke.
For å avslutte innstillingen trykk "timer"
knappen på nytt.
". Lamellen
Slik forsinker du avstenging
Du kan forsinke avstenging når enheten
er på. Trykk "timer" knappen, skjermen
viser "timer" og "h", og "off" blinker.
Berør eller hold OPP-pilen " " eller
NED-pilen " " for å endre forsinket
avstenging-timer med 0,5 timers trinn
opp til 10 timer, deretter 1 timers trinn
opp til 24 timer. Etter 3 sekunder blir
innstillingen husket og skjermen viser
gjenstående tid inntil enheten slår seg av.
Du kan også trykke "timer" knappen på
nytt og "off" stopper å blinke umiddelbart.
For å avslutte innstillingen trykk "timer"
knappen på nytt.
7.3 Feilkode
Hvis skjermen vise "AS", "CS" og "ES",
har temperaturmåleren sviktet. Ta kontakt
med det lokale autoriserte Electrolux
Service Center.
NORSK
81

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading