Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 65

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON ................................................................................. 66
2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER ............................................................................ 71
3. ENHETSBESKRIVELSE .......................................................................................... 75
4. TILBEHØR INKLUDERT .......................................................................................... 75
5. INSTALLERINGSANVISNINGER ............................................................................ 76
6. LUFTKJØLER FUNKSJONER ................................................................................. 77
7. BRUKSANVISNINGEN ............................................................................................ 77
8. PLEIE OG RENGJØRING ........................................................................................ 83
9. FEILSØKING ............................................................................................................ 84
10. MILJØHENSYN ........................................................................................................ 85
VI TENKER PÅ DEG
Takk for at du har kjøpt et apparat fra Electrolux. Du har velgt et produkt som har med
seg tiår med profesjonell erfaring og innovasjon. Genial og stilig, produktet er designet
med deg i tankene. Så uansett når du bruker produktet kan du føle deg trygg på at du
kommer til få flotte resultater hver gang. Velkommen til Electrolux.
Gå inn på nettstedet vårt for å:
Få råd om bruk, brosjyrer, feilsøking og serviceinformasjon:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrer produktet for å få bedre service:
www.registerelectrolux.com
Kjøp tilbehør, forbuksvarer og originale reservedeler til apparatet:
www.electrolux.com/shop
KUNDESERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du tar kontakt med det autoriserte servicesenteret, sørg for at du har følgende
data tilgjengelig: Modell, PNC, serienummer.
Du finner informasjonen på kvalifikasjonsmerket.
Advarsler / Forsiktighet- og sikkerhetsinformasjon.
Generell informasjon og tips.
Miljøinformasjon.
Med forbehold om endringer uten varsel.
NORSK
65

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading