Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 80

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
80 www.electrolux.com
Kjølemodus
Trykk "mode" knappen inntil den venstre
siden av LCD-skjermen viser "cool".
Trykk "fan speed" knappen for å velge
viftehastigheten "auto", "high", "mid",
og "low".
Trykk " " og " " knappen for å velge
ønsket temperatur.
Tørkemodus
Trykk "mode" knappen inntil den venstre
siden av LCD-skjermen viser "tørk".
Samtidig vises viftesymbolet "low"
på skjermen.
Merk: I denne modusen kan du ikke
velge viftehastighet.
Viftemodus
Trykk "mode" knappen inntil den venstre
siden av LCD-skjermen viser "vifte".
I denne modusen kan du velge
viftehastighet "high", "mid" eller "low" ved
å trykke knappen for viftehastighet og
refere til diagrammet.
Merk: I denne modusen trenger du ikke
å tilkoble luftuttakslangen.
Oppvarmingsmodus (gjelder kun Heat &
Cool modeller)
Trykk "mode" knappen inntil den venstre
siden av LCD-skjermen viser "varme".
Trykk "fan speed" knappen for å velge
viftehastigheten "auto", "high", "mid",
og "low".
Trykk " " og " " knappen for å velge
ønsket temperatur.
AUTO-modus
Trykk "mode" knappen inntil den venstre
siden av LCD-skjermen viser "auto".
I AUTO-modus kan du ikke velge
viftehastighet.
Trykk " " og " " knappen for å velge
temperaturen du ønsker.
Søvn-modus
Når enheten er i modusene Cool, Heat
eller auto, kan du trykke "sleep" knappen
for å sette enheten i søvnfunksjon-modus.
I denne modusen er viftehastigheten
automatisk innstilt på "auto" og kan ikke
endres.
I Cool/Heat modus øker/senker
den valgte temperaturen med 1 °C
30 minutter etter at modusen er valgt.
Temperaturen økes/senkes med
ytterligere 1 °C etter nye 30 minutter.
Den nye temperaturen opprettholdes
i 7 timer før den tilbakestilles til den
opprinnelige valgte temperaturen. Dette
avslutter "Sleep" modusen og enheten
slår seg av automatisk.
"Sleep" modusprogrammet kan avsluttes
når som helst ved å trykke knappene
"Sleep", "mode" eller "fan speed".
Merk: I vifte- eller tørk-modus kan du ikke
bruke søvn-modus.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading