Electrolux EXP26U338CW User Manual page 44

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
44 www.electrolux.com
SISÄLTÖ
1. TURVALLISUUSOHJEET ............................................................................... 45
2. TURVALLISUUSOHJE .................................................................................... 50
3. LAITTEEN KUVAUS ........................................................................................ 54
4. LAITTEEN MUKANA TOIMITETUT VARUSTEET .......................................... 54
5. ASENNUSOHJEET ......................................................................................... 55
6. ILMASTOINTILAITTEEN OMINAISUUDET .................................................... 56
7. KÄYTTÖOHJEET ............................................................................................ 56
8. HOITO JA PUHDISTUS .................................................................................. 62
9. VIANMÄÄRITYS .............................................................................................. 63
10. YMPÄRISTÖNSUOJELU ................................................................................ 64
SINUN PARHAAKSESI
Kiitämme teitä Electrolux-laitteen hankinnasta. Olette valinneet tuotteen, joka perustuu
vuosikymmenien aikana saatuun kokemukseen ja innovaatioon. Kekseliäs ja tyylikäs
laite, joka on suunniteltu teitä ajatellen. Laitetta käyttäessänne voitte olla aina varma
erinomaisista tuloksista. Tervetuloa Electroluxiin.
Vieraile verkkosivullamme:
Saadaksesi käyttöön liittyviä neuvoja, esitteitä, vianmääritysohjeita ja huolto-ohjeita:
www.electrolux.com/webselfservice
Tuotteen rekisteröinti parempaa huoltoa varten:
www.registerelectrolux.com
Ostaaksesi laitteesi lisävarusteita, kulutusosia ja alkuperäisiä varaosia:
www.electrolux.com/shop
ASIAKASPALVELU JA HUOLTO
Suosittelemme alkuperäisten varaosien käyttöä.
Pidä seuraavat tiedot saatavilla ottaessasi yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseemme.
Malli, tuotenumero, sarjanumero.
Kyseiset tiedot löytyvät laitteen arvokilvestä.
Varoitukset/huomautukset ja turvallisuusohjeet.
Yleisohjeet ja vinkit.
Ympäristönsuojeluohjeita.
Oikeus muutoksiin pidätetään ilman erillistä ilmoitusta.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading