Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 39

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
"Sleep"-tilstandsprogrammet kan
annulleres på et vilkårligt tidspunkt
ved at trykke på knappen "Sleep" igen.
Bemærk! Dvaletilstand kan ikke indstilles
i blæser- eller tørringstilstand.
Svingfunktion
Tryk på "swing"-knappen for at aktivere
sving-funktionen, og øverste side af
skærmen vil vise "
på toppanelet svinger op og ned.
Tryk på denne knap igen for at deaktivere
svingfunktionen.
°F/°C-funktion
Tryk samtidig på knappen " " og " " i
mere end 3 sekunder for at skifte mellem
grader i Fahrenheit og Celsius. I tørrings-/
blæsertilstand kan du ikke vælge °F/°C.
Timertilstand
Sådan forsinkes opstart
Tilslut enheden, så enheden går i standby.
Tryk på knappen "timer", indtil skærmen
viser "timer" og "h", og "on" blinker.
Tryk eller hold på pil OP " " eller pil
NED " " for at ændre timeren for
udskudt start med trin på 0,5 time op
til 10 timer og derefter med trin på
1 time op til 24 timer. Efter 3 sekunder
gemmes indstillingen. Kontrollen tæller
den resterende tid ned til opstart. Du
kan også trykke på "timer"-knappen igen
direkte, og "on" vil stoppe med at blinke
med det samme, så starter enheden i
den tilstand, som blev indstillet tidligere.
Du kan indstille tilstanden, og enheden
starter op, sådan som du har valgt, efter
at "on" holder op med at blinke.
For at annullere indstillingen skal
du trykke på knappen "timer" igen.
". Laminatet
Sådan forsinkes nedlukning
Du kan forsinke nedlukning, når enheden
er tændt. Tryk på knappen "timer", indtil
skærmen viser "timer" og "h", og "off"
blinker.
Tryk eller hold på pil OP " " eller pil
NED " " for at ændre timeren for stop
med trin på 0,5 time op til 10 timer og
derefter med trin på 1 time op til 24 timer.
Efter 3 sekunder gemmes indstillingen,
og displayet viser den resterende tid,
indtil enheden lukker ned. Du kan også
trykke på knappen "timer" igen direkte,
så stopper "off" med det samme med
at blinke.
For at annullere indstillingen skal du
trykke på knappen "timer" igen.
DANSK
39

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading