Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 52

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
52 www.electrolux.com
Varoitus
Liitä pistoke pistorasiaan oikein
Älä käytä tai pysäytä laitetta asettamalla
tai vetämällä pistoketta
Älä vahingoita tai käytä määrityksistä
poikkeavaa virtajohtoa
Älä muuta virtajohdon pituutta tai jaa
pistorasiaa muiden laitteiden kanssa
Älä käytä laitetta märillä käsillä
tai kosteassa ympäristössä
Älä suuntaa ilmavirtausta henkilöihin
Varmista aina tehokas maadoitus
Älä päästä vettä sähköosiin
Asenna aina katkaisin ja erillinen
virransyöttöpiiri
Irrota laite sähköverkosta, jos havaitset
poikkeavia ääniä, hajua tai savua
Älä käytä pistoketta, jos se on löysällä
tai vaurioitunut
Älä avaa laitetta käytön aikana
Pidä ampuma-aseet kaukana
Älä käytä virtajohtoa lämmityslaitteiden
lähellä
Älä käytä virtajohtoa syttyvien kaasujen
tai polttoaineiden, kuten bensiinin,
bentseenin, ohennusaineen jne. lähelle.
Tuuleta huone ennen ilmastointilaitteen
käyttöä, jos toisessa laitteessa on
kaasuvuoto.
Älä pura tai muuta laitetta
Merkitys
Muutoin vaarana on sähköisku, tulipalo tai
räjähdys liiallisen lämmön tuoton vuoksi
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköisku, tulipalo ja räjähdys johtuen
lämmöntuotannosta
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköisku, tulipalo ja räjähdys. Viallinen
virtajohto on annettava valmistajan tai
sen huoltopisteen tai vastaavan pätevän
henkilön vaihdettavaksi vaarojen
välttämiseksi
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköisku, tulipalo ja räjähdys johtuen
lämmöntuotannosta
Sähköiskun vaara
Olemassa on terveysvaara
Virheellinen maadoitus voi aiheuttaa
sähköiskun
Seurauksena voi olla toimintahäiriö
ja sähköisku
Väärä asennus voi aiheuttaa sähköiskun,
tulipalon ja räjähdyksen
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Seurauksena voi olla tulipalo ja räjähdys
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Muutoin seurauksena voi olla tuotteen
sähköiskun, tulipalon ja räjähdyksen
Se voi aiheuttaa räjähdyksen, tulipalon
ja palovammoja
Seurauksena voi olla toimintahäiriö
ja sähköisku

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading