Miljøhensyn - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Dører, vinduer, ventiler osv. er åpne -
kjølig luft unnslipper. Steng dører,
vinduer, ventiler osv.
• Enheten ble nylig slått på i et varmt
rom. Du må forvente ekstra tid for å
fjerne "lagret varme" fra vegger, tak,
gulv og møbler.
Luftkjøleren slår seg raskt av og på.
• Skittent luftfilter - luft begrenset.
Rengjør luftfilter.
10. MILJØHENSYN
Gjenvinn materialer med symbolet.
Legg emballasjen i egnede
beholdere for resirkulering. Beskytt
miljøet og helsen og gjenvinn elektrisk
og elektronisk avfall. Du må ikke kaste
• Ekstrem høy temperatur ute. Sett
VIFTE-hastighet høyere for å speede
opp luft gjennom kjøleribbene raskere.
Rommet er for kaldt.
• For lav temperaturinnstilling Øk innstilt
temperatur.
apparater merket med symbolet
husholdingsavfall. Returner produktet til
ditt lokale resirkuleringsanlegg eller ta
kontakt med kommunen.
NORSK
85
som

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading