Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 78

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
78 www.electrolux.com
Viftemodus
I denne modusen trenger du ikke å bruke
avtrekk- eller dreneringsslange.
1. Trykk "mode" knappen inntil
viftemodus lampen tennes.
2. Trykk "Fan speed" knappen for
å velge ønsket viftehastighet.
3. Viften kjører med den valgte
temperaturen og skjermen
viser romtemperatur.
Merk: I denne modusen kan du ikke
velge automatisk hastighet.
Automodus
Luftuttaksslangen må alltid være tilkoblet
i denne modusen.
Når du stiller luftkjøleren i automodus
velger den automatisk kjøling,
oppvarming (gjelder ikke modeller som
tilbyr kun kjøling), eller kun viftefunksjon
avhengig av hvilken temperatur du har
valgt og romtemperaturen. Luftkjøleren
kontrollerer romtemperaturen automatisk
rundt temperaturpunktet du har innstilt.
I AUTO-modus kan du ikke velge
viftehastighet.
1. Trykk "mode" knappen inntil
"Auto mode" lampen tennes.
Etter at du har valgt "Auto mode",
funksjonerer enheten automatisk
i henhold til faktisk romtemperatur.
Timer modus
Timeren gir deg mulighetene til å forsinke
oppstart eller avstenging av enheten.
Slik forsinker du oppstart
Koble enheten til strøm slik at enheten
er i standby-modus.
Trykk "timer" knappen, deretter tennes
Timer-indikatoren og antall timer på
skjermen viser "0.0".
Berør eller hold OPP-pilen " " eller
NED-pilen " " for å endre forsinket start
timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer,
deretter 1 timers trinn opp til 24 timer. Trykk
"timer" knappen på nytt innen 5 sekunder,
så går du direkte ut av timer-innstillingene.
Etter 5 sekunder aktiveres timer-
funksjonen og skjermen viser
temperaturen på nytt. Kontrollen teller
ned tiden som gjenstår til oppstart.
Enheten starter i den tidligere innstilte
modusen.
For å avbryte innstillingen, trykk på
"timer" knappen på nytt og gjenstående
tid vises, og trykk knappen enda en gang
for å avslutte funksjonen. Du kan også
avslutte innstillingene ved å trykke på
"av/på" knappen. Etter at du har avsluttet
innstillingene, slås timer-indikatoren av.
Slik forsinker du avstenging
Du kan forsinke avstenging når enheten
er på.
Trykk "timer" knappen, deretter tennes
Timer-indikatoren og antall timer på
skjermen viser "0.0".
Berør eller hold OPP-pilen " " eller NED-
pilen " " for å endre forsinket avstenging-
timer med 0,5 timers trinn opp til 10 timer,
deretter 1 timers trinn opp til 24 timer. Trykk
"timer" knappen på nytt innen 5 sekunder,
så går du direkte ut av timer-innstillingene.
Etter 5 sekunder aktiveres timer-
funksjonen og skjermen viser
temperaturen på nytt. Kontrollen teller ned
tiden som gjenstår til enheten slår seg av.
For å avbryte innstillingen, trykk på
"timer" knappen på nytt og gjenstående
tid vises, og trykk knappen enda en gang
for å avslutte funksjonen. Du kan også
avslutte innstillingene ved å trykke på
"av/på" knappen. Etter at du har avsluttet
innstillingene, slås timer-indikatoren av.
Søvn-modus
Aktiverer du denne funksjonen får du
en behagelig temperatur og du bidrar
til energisparing.
Kun når enheten er i modusene Cool, Heat
eller auto, kan du trykke "sleep" knappen
for å sette enheten i søvnfunksjon-modus.
Merk: Se side 17 for detaljer om "Sleep"
modus.
Lamell-sving funksjon
Trykk "swing" knappen for å aktivere
lamell-svingfunksjon, den øverste
lamellen svinger opp og den,
Trykk på knappen på nytt for å deaktivere
lamell-sving funksjonen.
°F/°C funksjon
Trykk " " og " " knappen samtidig
i minst 3 sekunder for å veksle mellom
Fahrenheit- of Celsius-grader. I tørk-/
viftemodus kan du ikke velge °F/°C.
Filter tilbakestilling
Denne funksjonen er en påminnelse om
å rengjøre luftfilteret (se vedlikehold og
rengjøring) for mer effektiv drift.
Filterindikatoren tennes etter
250 driftstimer. For å tilbakestille etter
å ha rengjort filteret, trykk på "filter reset"
knappen, så vil "filter" indikatoren slokkes.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading