Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 57

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Puhallin-tila
Tässä tilassa ei tarvitse käyttää
ilmanpoistoletkua tai tyhjennysletkua.
1. Paina painiketta "Mode" (tila), kunnes
puhallintilan merkkivalo syttyy.
2. Aseta puhaltimen nopeus "Fan speed" -
painiketta painamalla.
3. Puhallin toimii valitulla nopeudella ja
näytössä näkyy huoneen lämpötila.
Huomaa: Automaattista nopeutta ei voi
valita tässä tilassa.
Automaattitila
Tässä tilassa ilmanpoistoletku on oltava
aina liitetty.
Kun asetat ilmastointilaitteen
Automaattitilaan, se valitsee
automaattisesti jäähdytyksen, lämmityksen
(koskee vain jäähdyttäviä malleja)
tai puhaltimen toimintatilan valitun
lämpötilan ja huoneen lämpötilan mukaan.
Ilmastointilaite säätää huoneen lämpötilaa
automaattisesti asettamasi lämpötila-
asetuksen mukaan.
AUTO-tilassa ei voida valita puhaltimen
nopeutta.
1. Paina painiketta "mode" (tila), kunnes
automaattitilan "Auto mode" -merkkivalo
syttyy.
Kun "Auto mode" on valittu, laite
käynnistyy automaattisesti todellisen
huoneen lämpötilan mukaan.
Ajastin-tila
Ajastimen avulla käyttäjän voi viivyttää
laitteen käynnistämistä tai sammuttamista.
Käynnistämisen viivästyttäminen
Kytke laitteeseen virta, jotta laite siirtyy
valmiustilaan.
Paina "timer" (ajastin) -painiketta, jolloin
ajastimen merkkivalo syttyy ja näytössä
näkyy "0.0".
Napauta YLÄNUOLTA " " tai
ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna "
" pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi
0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin,
sen jälkeen 1 tunnin portain korkeintaan
24 tuntiin. Paina "timer" (ajastin) -painiketta
uudelleen 5 sekunnin kuluessa, jolloin
poistut ajastimen asetuksesta suoraan.
Ajastintoiminto otetaan käyttöön 5 sekunnin
kuluttua ja näytössä näkyy taas lämpötila.
Ohjain laskee käynnistykseen jäljellä
olevan ajan.
Laite käynnistyy aikaisemmin asetetussa
tilassa.
Jos haluat peruuttaa asetuksen, paina
"timer" (ajastin) -painiketta uudelleen.
Näytössä näkyy jäljellä oleva aika. Voit
poistua toiminnosta painamalla painiketta
uudelleen. Voit myös peruuttaa asetuksen
painamalla "on/off" -painiketta. Ajastimen
merkkivalo sammuu, kun olet peruuttanut
asetuksen.
Sammutuksen viivästyttäminen
Voit viivästyttää sammuttamista laitteen
ollessa päällä.
Paina "timer" (ajastin) -painiketta, jolloin
ajastimen merkkivalo syttyy ja näytössä
näkyy "0.0".
Napauta YLÄNUOLTA " " tai
ALANUOLTA tai pidä sitä painettuna "
" pysähdyksen ajastimen muuttamiseksi
0,5 tunnin portain korkeintaan 10 tuntiin,
sen jälkeen 1 portain korkeintaan
24 tuntiin. Paina "timer" (ajastin)
-painiketta uudelleen 5 sekunnin
kuluessa, jolloin poistut ajastimen
asetuksesta suoraan.
Ajastintoiminto otetaan käyttöön
5 sekunnin kuluttua ja näytössä
näkyy taas lämpötila. Ohjain laskee
sammuttamiseen jäljellä olevan ajan.
Jos haluat peruuttaa asetuksen, paina
"timer" (ajastin) -painiketta uudelleen.
Näytössä näkyy jäljellä oleva aika.
Voit poistua toiminnosta painamalla
painiketta uudelleen. Voit myös peruuttaa
asetuksen painamalla "on/off" -painiketta.
Ajastimen merkkivalo sammuu, kun olet
peruuttanut asetuksen.
Lepotila
Aktiivisena tämä ominaisuus antaa
mukavan lämpötilan ja säästää energiaa.
Vain kun laite on Cool-, Heat- tai Auto-
tilassa, voit painaa "sleep" -painiketta,
jotta laite voi toimia lepotilassa.
Huomaa: Lisätietoja lepotilasta
on sivulla 17.
Säleikön kääntötoiminto
Paina "swing" (kääntö) -painiketta, kun
haluat aktivoida säleikön kääntötoiminnon,
yläpaneelin säleikkö kääntyy ylös ja alas.
Voit kytkeä säleikön kääntötoiminnon
pois painamalla tätä painiketta uudelleen.
°F/°C-toiminto
Paina " " ja " " -painiketta samanaikaisesti
yli 3 sekunnin ajan siirtyäksesi Fahrenheit-
ja Celsius-asteiden välillä. Kuivaus-/
puhallintilassa ei voida valita °F/°C.
SUOMI
57

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading