Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 79

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.2 Fjernkontroll
1
Fjernkontroll-skjerm
2
Temp/Timer innstillingsbryter
3
Modus knapp
4
Timer knapp
5
Av/på knapp
6
Hastighet knapp
7
Søvnfunksjon knapp
8
Sving knapp
Batteri-installasjon og viktige
instruksjoner
Fjern bakdekslet på fjernkontrollen.
Sett inn medfølgende batterier i riktig
retning (se instruksjonene på innsiden
av batterirommet).
Lukk dekselet.
For å erstatte brukte batterier (tomme
for strøm) med 2 nye R03P "AAA" 1,5 V
batterier, gjenta trinnene ovenfor.
Hvis fjernkontrollen skal erstattet eller
kastes, må batteriene fjernes og kastes
i henhold til lokal lovgivning, da de er
skadelige for miljøet.
Bland ikke brukte og nye batterier.
Bland ikke alkaliske, standard (karbon-
sink) eller oppladbare batterier (nikkel-
kadmium).
Kast ikke batterier i brann. Batterier
kan eksplodere eller lekke. Hvis
fjernkontrollen blir liggende lenge uten
bruk, fjern batteriene fra fjernkontrollen.
Fjernkontrollen må håndteres ytterst
forsiktig. Du må ikke miste den i bakken
eller eksponere den for sol eller varme.
Denne enheten samsvarer med del
15 i FCC-reglene. Bruk forutsetter
følgende to betingelser:
(1) Denne enheten kan ikke forårsake
skadelig interferens, og (2) denne
enheten må godta mottatt interferens,
inkludert forstyrrelser som kan forårsake
uønsket bruk.
Pek fjernkontrolleren på
signalmottakeren. Fjernkontrollen må
ikke være mer enn 5 meter fra enheten
(uten hindringer mellom fjernkontrollen
og enheten).
Slik bruker du fjernkontrollen
SLÅ ENHETEN PÅ
Koble enheten til strøm, deretter trykk
"på/av" knappen (når du slår på enheten,
er innstillingene de siste som ble satt før
den ble slått av)
For å slå enheten av, trykk "på/av"
knappen på nytt og ta ut støpslet.
Slå alltid av enheten med "på/av" knappen
og vent noen minutter før du tar ut støpslet.
NORSK
79

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading