Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 49

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
• Ei saa puhkaista tai polttaa.
• Kansallisia kaasumääräyksiä on noudatettava.
• Älä tuki laitteen ilmanvaihtoaukkoja.
• Laitetta on säilytettävä hyvin ilmastoidussa tilassa,
jonka pinta-ala on vähintään 12 m
HUOMAA: TARKISTA LAITTEESSA KÄYTETTÄVÄN
KYLMÄAINEKAASUN TYYPPI KILVESTÄ.
VAROITUS!
Erityiset tiedot liittyen laitteisiin, joissa
on R290-kylmäainekaasua.
• Lue kaikki varoitukset huolellisesti.
• Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia
työkaluja, kun sulatat ja puhdistat laitetta.
• Laite on sijoitettava alueelle, jossa ei ole jatkuvia
sytytyslähteitä (esim. avotuli, kaasu tai käytössä
olevat sähkölaitteet).
• Älä puhkaise äläkä polta.
• Jäähdytyskaasut voivat olla hajuttomia.
• Laite on asennettava, käytettävä ja säilytettävä
alueella, jonka pinta-ala on yli 12 m
• Tämä laite sisältää tietyn grammamäärän
(katso laitteen takana oleva luokitustarra) R290-
kylmäainekaasua.
• R290 on eurooppalaisten ympäristödirektiivien
mukainen kylmäainekaasu. Älä puhkaise mitään
kylmäainepiirin osaa.
• Jos laitetta asennetaan, käytetään tai
varastoidaan tuulettamattomassa tilassa, huone
on suunniteltava estämään jäähdytysainevuotojen
kertyminen, mikä voi aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen, joka johtuu sähkölämmittimien,
uunien tai muiden sytytyslähteiden sytyttämästä
kylmäaineesta.
• Laite on varastoitava siten, että mekaaninen
vioittuminen estyy.
• Kylmäainepiirissä toimivilla tai työskentelevillä
henkilöillä on oltava akkreditoidun organisaation
asianmukainen sertifikaatti, joka varmistaa
2
.
2
.
SUOMI
49

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading