Download Print this page

Feilsøking - Electrolux EXP26U338CW User Manual

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
84 www.electrolux.com
8.3 Vinterlagring
Hvis du ikke skal bruke luftkjøleren over
lengre tid:
1. Tøm vanntanken fullstendig
og la bunndreneringshetten og
gummipluggen ligge lenge nok slik
at enheten tømmes for alt restvann.
Når tanken er helt drenert og det ikke
lenger renner ut vann må du sette
gummiplugg og hette tilbake på plass.
2. Fjern og rengjør filteret og la den tørke
fullstendig, og sett den deretter tilbake.
3. Ta batteriene ut av fjernkontrollen.
9. FEILSØKING
Gå gjennom denne listen før du ringer
etter service. Det kan spare deg for tid og
utgifter. Denne listen inneholder vanlige
hendelser som ikke er et resultat av
defekt utførelse eller materialer i dette
apparatet.
Luftkjøleren virker ikke.
• Veggkontakten er ikke tilkoblet. Dytt
støpslet ordentlig inn i stikkontakten.
• Sikringen eller kretsbryteren er brutt.
Bytt sikring med tidsforsinkelsestype
eller tilbakestill kretsbryteren.
• Kontroll er AV. Slå kontroll PÅ og velg
ønsket innstilling.
• Feilkode P1 vises på skjermen.
Avløpsvann beskrives i 7.3 Tømming.
• Romtemperatur lavere enn innstilt
temperatur (kjølemodus) eller
romtemperatur høyere enne innstilt
temperatur (oppvarmingsmodus).
Tilbakestill temperaturen.
Luften fra enheten føles ikke kjølig
nok.
• Romtemperaturen under 16 °C.
Kjøling kommer ikke i gang før
romtemperaturen overstiger 16 °C.
• Tilbakestill enheten med lavere
temperaturinnstilling.
• Kompressor slår seg av når du endrer
moduser. Vent omtrent 4 minutter og
hør etter om kompressoren starter på
nytt i COOL modus.
4. Du må lagre luftkjøleren på et kjølig,
tørt sted uten direkte sollys, ekstreme
temperaturer eller mye støv. Stedet
må være godt ventilert.
Før du tar luftkjøleren i bruk på nytt:
1. Påse at filteret og dreneringshetten
er på plass.
2. Sjekk ledningen for å påse at
ledningen for er i bra stand uten
sprekker eller skade.
3. Sett nye batterier i fjernkontrollen.
4. Installer luftkjøleren som beskrevet
i installeringsanvisningene.
Luftkjøleren kjøler, men rommet er for
varmt - is dannes IKKE på kjøleribben
bak den dekorative fronten.
• Utendørstemperaturen er lavere enn
16 °C. For avriming av kjøleribben, sett
i viftemodus.
• Luftfilteret kan være skittent. Rengjør
filteret. Henvis til del 8. Pleie og
rengjøring. For avriming, sett enheten
i viftemodus.
• Temperaturen er satt for lavt for kjøling
om natten. For avriming av kjøleribben,
sett i viftemodus. Deretter innstill
temperaturen høyere.
• Luftuttak-kanal ikke tilkoblet eller
blokkert. Se del 5.1 Varmluft-uttak.
Luftkjøleren kjøler, men rommet er for
varmt - is dannes på kjøleribben bak
den dekorative fronten.
• Skittent luftfilter - luft begrenset.
Rengjør luftfilter. Henvis til del 8.
Pleie og rengjøring.
• For høy temperaturinnstilling.
Tilbakestill enheten med lavere
temperaturinnstilling
• Retningsbestemte luft-lameller er
feilplasserte. Posisjoner lameller
for bedre luftfordeling.
• Forsiden av enheten er blokkert av
gardiner, persienner, møbler, osv. -
begrenser luftfordelingen. Fjern
blokkeringer foran enheten.

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

  Related Content for Electrolux EXP26U338CW