Download Print this page

Electrolux EXP26U338CW User Manual page 103

Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
7.3 Felkod
Om det står "AS", "CS" eller "ES" på
displayen har en temperatursensor
gått sönder. Kontakta en auktoriserad
Electrolux serviceverkstad.
Om det står "L3" på displayen har
fläktmotorn gått sönder. Kontakta en
auktoriserad Electrolux serviceverkstad.
Om det står "P1" på displayen är
bottentråget fullt. Flytta försiktigt enheten
till en plats där den kan tömmas, ta loss
tömningspluggen i botten och låt vattnet
rinna ut. Starta om maskinen tills "P1"-
symbolen försvinner. Ring efter service
om felet kvarstår.
Om displayen visar "E4" fungerar inte
kommunikationen mellan displayen
och huvudkontrollen. Kontakta en
auktoriserad Electrolux serviceverkstad.
7.4 Tömningsinstruktioner
Kontinuerlig flöde av avloppsvatten
I TORKNINGS-läget eller om du har
en värmepumpmodell, behöver du en
trädgårdsslang (säljs separat) eller en
avloppsslang för att tömma ut kondens
från enheten.
Följ stegen nedan:
• Skruva av tömningslocket på det
kontinuerliga tömningsutloppet
(Fig.20).
• Anslut ena änden av trädsslangen
(säljs separat) eller avloppsslangen
till tömningsutloppet och led den andra
änden till ett avlopp som är lägre än
enheten (Fig. 21).
OBS!
• Om enheten körs i kallt eller
automatiskt läge kan kondensvatten
strömma ut efter att tömningslocket
har tagits bort. När du ska ta bort
trädgårdsslangen ska du förbereda
en droppbricka (medföljer inte) för
att samla in kondensvattnet från
tömningsutloppet.
• Var noga med att höjden och sektionen
på tömningsslangen inte är högre
än den för tömningsutloppet, eller så
kanske inte det fasta tömningsutloppet
fungerar ordentligt.
• Under kylnings- eller autoläge
rekommenderas att stänga av det
fasta tömningsutloppet genom att byta
tömningslocket till tömningsutloppet
för att uppnå maximal prestanda.
SVENSKA
103
Figur 20
Tömningsplugg
för torrt läge
Tömningsplugg för
värmepumspläge
Trädgårdsslang
Dräneringsslang
Figur 21

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading