Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Starting Up The Engine; Starten Des Motors

Hide thumbs

Advertisement

AFTER THE SPECIFIED MILEAGE,
TAKE YOUR VEHICLE TO AN Official
Aprilia Dealer FOR THE CHECKS IN-
DICATED IN THE "PERIODICAL MAIN-
TENANCE" TABLE IN THE SCHED-
ULED MAINTENANCE SECTION TO
AVOID INJURING YOURSELF, OTH-
ERS AND /OR DAMAGING THE VEHI-
CLE.

Starting up the engine (03_13,

03_14, 03_15, 03_16, 03_17)
This vehicle is extremely powerful and
must be used carefully and driven with
caution and respect for its power and
potential.
Do not carry objects in the top fairing
(between the handlebar and the instru-
ment panel) so that the handlebar can
turn freely and the instrument panel is
visible at all times.
EXHAUST FUMES CONTAIN CARBON
MONOXIDE, AN EXTREMELY HARM-
FUL SUBSTANCE IF INHALED.
101
BIJ DE VOORZIENE KILOMETER-
STAND LAAT MEN BIJ EEN Officiële
aprilia Dealer DE CONTROLES UIT-
VOEREN DIE VOORZIEN ZIJN IN DE
TABEL VAN HET "PERIODIEK ON-
DERHOUD" VAN HET DEEL GEPRO-
GRAMMEERD ONDERHOUD, OM LET-
SELS AAN ZICHZELF EN ANDEREN
EN/OF SCHADE AAN HET VOERTUIG
TE VOORKOMEN.

Starten des motors (03_13,

03_14, 03_15, 03_16, 03_17)
Dit voertuig is zeer krachtig en moet
dus voorzichtig en zorgvuldig ge-
bruikt worden. Respecteer het vermo-
gen en de potentiële capaciteit van het
voertuig.
Plaats geen voorwerpen in het kapje
(tussen het stuur en het dashboard)
zodat de rotatie van het stuur en het
zicht op het dashboard niet gehinderd
worden.
DE
UITLAATGASSEN
BEVATTEN
KOOLMONOXIDE,
EEN
UITERST
SCHADELIJKE STOF WANNEER ZE
WORDT INGEADEMD.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: