Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Rear Shock Absorbers Setting; Instelling Achterste Schokdempers

Hide thumbs

Advertisement

REAR SHOCK ABSORBER - STANDARD
(
FOR USE ON ROAD
Length of (preloaded) spring (A)
Rebound adjustment, ring nut (1)
Compression adjustment, knob (2) open (**) 2 clicks from fully closed

Rear shock absorbers setting

(03_04)
SPORT SETTINGS MAY BE USED ON-
LY FOR OFFICIAL COMPETITIONS TO
BE CARRIED OUT ON TRACKS,
AWAY FROM NORMAL ROAD TRAF-
FIC AND WITH THE AUTHORISATION
OF THE RELEVANT AUTHORITIES.
03_04
ADJUSTMENT
)
145 mm (5.71 in)
open (**) 20 clicks from fully closed
(*)
(*)
Instelling achterste
schokdempers (03_04)
DE REGELINGEN VOOR SPORTIEF
GEBRUIK MOGEN UITSLUITEND UIT-
GEVOERD WORDEN VOOR GEORGA-
NISEERDE WEDSTRIJDEN OF SPOR-
TIEVE EVENEMENTEN, DIE ALLES-
ZINS IN EEN GESLOTEN CIRCUIT
MOETEN GEREDEN WORDEN, NIET
IN HET VERKEER, EN MET TOESTEM-
MING VAN DE RECHTSBEVOEGDE
AUTORITEITEN.
ACHTERSTE SCHOKDEMPER - STANDAARD
(
VOOR GEBRUIK OP DE OPENBARE WEG
Lengte van de veer (voorbelast)
(A)
Regeling in extensie, moer (1)
Regeling in compressie, knop (2)
91
REGELING
)
145 mm (5.71 in)
vanaf
helemaal
gesloten
openen (**) 20 klikken
vanuit de stand gesloten (*),
openen (**) 2 slag
(*),

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: