Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Checking The Brake Oil Level; Controle Van Het Oliepeil Van De Remmen

Hide thumbs

Advertisement

Top-up with recommended liq-
uid to the "FULL" marking on the
expansion tank, visible from the
left hand side through the slit in
the inner right hand fairing.

Checking the brake oil level

Brake fluid check
Rest the vehicle on its stand.
For the front brake, turn the han-
dlebar fully to the right.
For the rear brake, keep the ve-
hicle upright so that the fluid in
the reservoir is at the same level
with the plug.
Make sure that the fluid level in
the reservoir is above the "MIN"
reference mark:
MIN = minimum level
MAX = maximum level
If the fluid does not reach at least the
"MIN" reference mark:
Check brake pads and disc for
wear.
If the pads and/or the disc do not
need replacing, top-up the fluid.
139
Met de aanbevolen vloeistof vul-
len totdat de streep "FULL" van
het expansievat bereikt wordt,
zichtbaar op de linkerkant door
de spleet op de rechter binnen-
bekleding.
Controle van het oliepeil van
de remmen
Controle van de remvloeistof
Plaats het voertuig op de stan-
daard.
Voor de voorrem moet het stuur
volledig naar rechts gedraaid
worden.
Voor de achterrem moet het
voertuig in verticale positie ge-
houden worden zodat de vloei-
stof in de tank parallel met de
dop is.
Controleer of de vloeistof in de
tank de "MIN" referentie over-
schrijdt:
MIN = minimum peil.
MAX = maximum peil
Wanneer de vloeistof minstens de "MIN"
referentie niet bereikt:
Controleer de slijtage van de
rempastilles en van de schijf.
Wanneer de pastilles en/of de
schijf niet moeten vervangen

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: