Download Print this page

Advertisement

In order to carry out horizontal adjust-
ment of the light beam:
Rest the vehicle on its stand.
Working from the rear left hand
side of the top fairing, adjust
both screws simultaneously with
a short cross headed screwdriv-
er (2) and (3):
- Tightening the left hand screw (2) while
simultaneously loosening the right hand
04_20
screw (3), the light beam moves to the
right.
- Loosening the left hand screw (2) while
simultaneously tightening the right hand
screw (3), the light beam moves to the
left.
NOTE
CHECK THAT THE LIGHT BEAM HOR-
IZONTAL DIRECTION IS CORRECT.
Voor het uitvoeren van de horizontale
regeling van de lichtbundel:
Plaats het voertuig op de stan-
daard.
Handel vanaf de linker achter-
kant van het kapje met een korte
kruisschroevendraaier tegelij-
kertijd op de beide bouten (2) en
(3):
- Door de linker bout (2) vast te schroeven
en tegelijkertijd de rechter bout (3) los te
schroeven, verplaatst de lichtbundel zich
naar rechts.
- Door de linker bout (2) los te schroeven
en tegelijkertijd de rechter bout (3) vast te
schroeven, verplaatst de lichtbundel zich
naar links.
N.B.
CONTROLEER DE CORRECTE HORI-
ZONTALE RICHTING VAN DE LICHT-
BUNDEL.
157

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: