Download Print this page

Advertisement

- key OFF-ON;
- reactivate the system manually
- ride over 5 km/h (3.1 mph): the a-PRC
indicator light should extinguish;
- ATC system working correctly.
If the 'ATC system deactivated' indication
persists:
NOTE
SHOULD THIS OCCUR, CONTACT AN
aprilia Official Dealer.
THE ATC SYSTEM ACTS ON THE
REAR WHEEL ON THE BASIS OF IN-
FORMATION RECEIVED FROM TONE
WHEELS
INSTALLED
ON
WHEELS. ALWAYS CHECK THAT THE
TONE WHEELS ARE CLEAN, AND
REGULARLY CHECK THAT THE GAP
BETWEEN THE TONE WHEEL AND
THE SENSOR IS CONSTANT AROUND
THE ENTIRE CIRCUMFERENCE OF
THE TONE WHEEL ITSELF. SHOULD
THE WHEELS BE REMOVED AND RE-
FITTED, IT IS VERY IMPORTANT TO
CHECK THAT THE DISTANCE BE-
TWEEN TONE WHEEL AND SENSOR
IS THE ONE SPECIFIED. FOR CHECK-
ING AND ADJUSTMENT, CONTACT
AN Authorised APRILIA Workshop.
65
- het systeem handmatig heractiveren
- overschrijd de snelheid van 5 km/h (3.1
mph): de controlelamp a-PRC moet uit-
gaan;
- de ATC functioneert.
Als de melding van de gedeactiveerde
ABS aanhoudt:
N.B.
IN DIT GEVAL WENDT MEN ZICH TOT
EEN Officiële Aprilia Dealer.
HET ATC SYSTEEM GRIJPT IN OP
HET ACHTERWIEL EN ONTVANGT IN-
FORMATIE VAN DE FONISCHE WIE-
LEN DIE OP DE BEIDE WIELEN GE-
BOTH
MONTEERD ZIJN. HET IS BELANG-
RIJK DAT U TELKENS CONTRO-
LEERT OF DE FONISCHE WIELEN
SCHOON ZIJN. CONTROLEER TE-
VENS REGELMATIG OF DE AFSTAND
TOT DE SENSOR CONSTANT IS OVER
360 GRADEN. CONTROLEER OF DE
AFSTAND TUSSEN HET FONISCHE
WIEL EN DE SENSOR OVEREEN-
STEMT MET DE VOORZIENE WAAR-
DE ALS DE WIELEN GEDEMON-
TEERD EN WEER GEMONTEERD
WORDEN. WEND UT TOT EEN ER-
KENDE Aprilia GARAGE VOOR DE
CONTROLE EN DE AFSTELLING ER-
VAN.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: