Download Print this page

Advertisement

The ATC system also responds optimally
and limits wheelspin during cornering.
This is made possible by the inertia sen-
sor platform, which provides the ECU
with precise information concerning the
inclination of the motorcycle.
ATC SYSTEM DEACTIVATED MAN-
UALLY
At key-on and after the initial instrument
panel check cycle, if the system is deac-
tivated, the a-PRC indicator light remains
lit constantly until the rider activates the
system again.
ATC SYSTEM ACTIVE
At key-on and after the initial instrument
panel check cycle, if the system was ac-
tive at the last key-off, the a-PRC indica-
tor light flashes until the vehicle exceeds
5 Km/h (3.1 mph), after which it extin-
guishes.
If the a-PRC indicator light remains con-
stantly lit, this means that a fault has been
detected and the ATC system has been
automatically deactivated.
In this case carry out the following oper-
ations:
- stop the vehicle;
64
Het ATC systeem grijpt optimaal in tij-
dens het rijden in bochten en controleert
het slippen dus ook tijdens deze rijfase.
Dit is mogelijk dankzij de aanwezigheid
van het inertie platform dat de regeleen-
heid voorziet van nauwkeurige indicaties
betreffende de inclinatie van de motor-
fiets.
ATC
SYSTEEM
HANDMATIG
DEACTIVEERD
De a-PRC controlelamp blijft branden tot
u het systeem activeert als bij het starten
van het voertuig na de controle van het
dashboard het systeem gedeactiveerd is.
ATC SYSTEEM GEACTIVEERD
De a-PRC controlelamp knippert na de
controle van het dashboard als het sys-
teem sinds het vorige gebruik geacti-
veerd gebleven is. De lamp blijft knippe-
ren tot de snelheid van 5 km/h (3.1 mph)
overschreden wordt. Boven deze snel-
heid wordt de lamp uitgeschakeld.
Als de a-PRC controlelamp vast brandt is
er sprake van een storing. In dit geval
wordt de ATC automatisch gedeacti-
veerd.
In dit geval moeten de volgende hande-
lingen uitgevoerd worden:
- stop het voertuig;
- sleutel OFF-ON;
GE-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: