Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Advanced Functions; Geavanceerde Functies

Hide thumbs

Advertisement

keeping starts again following the steps
described above.
Once 40 timekeeping sessions have
been acquired, acquisition stops and the
message "FULL" is shown on the digital
display. A new series of timekeeping can
be started again only after deleting pre-
vious times stored by means of the
MENU of the instrument panel advanced
functions.

Advanced functions (02_26,

02_27, 02_28, 02_29, 02_30,
02_31, 02_32, 02_33, 02_34,
02_35, 02_36)
MENU (a-PRC)
The configuration menu is accessible
with the vehicle at a standstill by pressing
and holding the MODE button, directly via
the menu screen page, and contains the
02_26
following functions:
- EXIT
- SETTINGS
- A-PRC SETTINGS
- CHRONOMETER
- CALIBRATION
Met een lange druk op de centrale toets
of wanneer de snelheid terugkeert naar
nul, wordt de meting geannuleerd, en op
het display verschijnt de laatste meting.
De sessie start weer zoals hierboven
werd beschreven.
De verwerving wordt beëindigd en op het
digitale display wordt het bericht "FULL"
weergegeven als 40 tellingen verworven
zijn. Een nieuwe sessie tijdmetingen kan
enkel hernomen worden wanneer de eer-
der uitgevoerde metingen gewist worden
met het MENU van de geavanceerde
functies van het dashboard.

Geavanceerde functies

(02_26, 02_27, 02_28, 02_29,
02_30, 02_31, 02_32, 02_33,
02_34, 02_35, 02_36)
MENU (a-PRC)
Het configuratiemenu dat u stilstaand
kunt betreden met een lange druk op de
bediening MODE op de menu weergave
bevat de volgende begrippen:
- EXIT
- INSTELLINGEN
- INSTELLINGEN a-PRC
- CHRONOMETER
- KALIBRATIE
- DIAGNOSTIEK
41

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: