Download Print this page

Advertisement

To activate ALC in the level selected pre-
viously from the menu, with the vehicle
stationary, simultaneously press and
hold "+" and "-" for at least 3 seconds,
until the message "LAUNCH" (in ROAD
display mode) or "L" (in RACE display
mode) is shown on the digital display.
When ALC is activated, the ATC and
AWC systems are automatically deacti-
vated and remain so until the ALC func-
tion is exited ALC (message cleared from
digital display). Once the ALC function is
exited, the ATC and AWC systems re-
sume operation with the settings selected
previously.
CAUTION
DURING THE INITIAL STAGE OF ALC
FUNCTION (DURING CLUTCH RE-
LEASE), THE SYSTEM HELPS THE
RIDER KEEP THE FRONT WHEEL AS
CLOSE TO THE GROUND AS POSSI-
BLE.
DURING THE SECOND STAGE OF
ALC FUNCTION (WITH THE CLUTCH
LEVER COMPLETELY RELEASED),
THE OBJECTIVE OF THE SYSTEM IS
TO HELP THE RIDER MAXIMISE VEHI-
CLE ACCELERATION IN RELATION
TO THE ALC LEVEL SELECTED. DUR-
ING THE SECOND STAGE OF OPER-
ATION, THE SYSTEM ALLOWS THE
FRONT WHEEL TO LIFT FROM THE
GROUND TO MAXIMISE ACCELERA-
TION.
72
tijdig, bij snelheid nul, de knoppen "+" en
"-" langer dan 3 seconden ingedrukt te
worden, tot op de digitale display het
woord "LAUNCH" (in visualisatiemodus
RACE) of "L" (in de visualisatiemodus
ROAD).
Eenmaal geactiveerd wordt het ALC-,
ATC- en AWC-systeem automatisch ge-
deactiveerd tot het moment dat de ALC-
functie uitgeschakeld wordt (het woord
op de digitale display verdwijnt), op dit
punt gaan de ATC en AWC terug naar de
eerder ingestelde instellingen.
LET OP
IN DE EERSTE FASE VAN WERKING
AN HET ALC-SYSTEEM (OP HET MO-
MENT DAT DE KOPPELINGSHENDEL
WORDT LOSGELATEN). HET DOEL IS
DE BESTUURDER TE HELPEN HET
VOORWIEL ZO DICHT MOGELIJK BIJ
DE GROND TE HOUDEN.
IN DE TWEEDE FASE VAN DE WERK-
ING VAN HET ALC-SYSTEEM, (DE
KOPPELINGSHENDEL WORDT HELE-
MAAL LOSGELATEN), IS HET DOEL
DE BESTUURDER TE HELPEN DE AC-
CELERATIE MAXIMALISEREN VAN
DE MOTOR VOLGENS HET GESELEC-
TEERDE
ALC-NIVEAU.
IN
TWEEDE FASE VAN HET MAXIMALI-
SEREN
VAN
DE
ACCELERATIE
STAAT HET SYSTEEM HET OPTILLEN
VAN HET VOORWIEL TOE.
DEZE

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: