Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Control Buttons; Commandoknoppen

Hide thumbs

Advertisement

Control buttons (02_25)

Trip journal 1 and 2
There are two trip journals available.
Press and hold down the MODE control
to the left to select the TRIP JOURNAL 1;
icon "1" on the DIGITAL DISPLAY turns
on.
Press and hold down the MODE control
02_25
to the right to select the TRIP JOURNAL
2; icon "2" on the DIGITAL DISPLAY
turns on.
In each journal, each time the MODE
control is briefly pressed to the right or
left, the following information is displayed
in sequence:
1) ODOMETER;
2) TRIP ODOMETER;
3) JOURNEY TIME;
4) MAXIMUM SPEED;
5) AVERAGE SPEED;
6) AVERAGE FUEL CONSUMPTION;
7)
INSTANTANEOUS
SUMPTION;
8) MENU (only with vehicle at a standstill)
PAST ALS U HET GASCOMMANDO
LOSLAAT.

Commandoknoppen (02_25)

Boordjournaal 1 en 2
Er zijn twee boordjournaals aanwezig.
Met een lange druk op het Bediening MO-
DE naar links, wordt het BOORDJOUR-
NAAL 1 geselecteerd, en licht de icoon
"1" op het DIGITAAL DISPLAY op.
Met een lange druk op het bediening MO-
DE naar rechts, wordt het BOORDJOUR-
NAAL 2 geselecteerd, en licht de icoon
"2" op het DIGITAAL DISPLAY op.
In elk journaal wordt bij elke korte druk
van het bediening MODE naar rechts of
naar links achtereenvolgens de volgende
informatie weergegeven:
1) HODOMETER;
2) GEDEELTELIJKE HODOMETER;
3) TIJDSDUUR;
4) MAXIMUM SNELHEID;
5) GEMIDDELDE SNELHEID;
6)
GEMIDDELD
BRUIK;
FUEL
CON-
7) ONMIDDELLIJK BRANDSTOFVER-
BRUIK;
39
BRANDSTOFVER-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: