Download Print this page

Advertisement

02_52
Refitting
Carry out the procedure descri-
bed above in reverse order.
After refitting and fastening the
saddle, place the Allen key in
the relative seat under the pas-
senger seat.
NOTE
AFTER REFITTING THE PASSENGER
02_53
SEAT, PAY SPECIAL ATTENTION TO
CORRECT AND COMPLETE POSI-
TIONING OF THE END.
CAUTION
BEFORE LOWERING AND LOCKING
THE SADDLE, CHECK THAT THE IG-
NITION KEY HAS NOT BEEN LEFT
THE IGNITION KEY IN THE GLOVE-
BOX /TOOL KIT.
Hermontage
Het hierboven beschrevene in
omgekeerde volgorde herhalen.
Nadat het zadel weer werd ge-
monteerd en bevestigd, moet de
zeskantsleutel in de hiervoor be-
stemde houder van het zadel
van de passagier gepositio-
neerd worden.
N.B.
NADAT HET ZADEL VAN DE PASSA-
GIER
NEERD, MOET GECONTROLEERD
WORDEN DAT DE PLAATSING VAN
DE UITEINDEN CORRECT EN COM-
PLEET IS UITGEVOERD.
LET OP
VOORALEER MEN HET ZADEL OM-
LAAG BRENGT EN BLOKKEERT,
CONTROLEERT MEN OF MEN DE
SLEUTEL NIET VERGETEN IS IN DE
77
WEER
WERD
GEPOSITIO-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: