Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Battery Removal; Verwijdering Van De Accu

Hide thumbs

Advertisement

Battery removal (04_06,

04_07)
Make sure that the ignition
switch is set to "OFF".
Remove the rider saddle.
Unscrew and remove the two
screws (1) using the spanner
supplied in the tool kit.
Remove the secondary fuse box
(2).
04_06
Remove the battery retainer (3).
Undo and remove the screw (4)
of the negative terminal (-).
Move the negative lead (5)
aside.
Move the rubber cap that pro-
tects the positive clamp (+).
Undo and remove the screw (6)
of the positive terminal (+).
Move the positive lead (7) aside.
04_07
PAY MAXIMUM ATTENTION AND
PREVENT ALL CONTACT BETWEEN
THE BATTERY POLES AND ANY MET-
144
IN DIT GEVAL MOET EEN Officiële
Aprilia
Dealer
GECONTACTEERD
WORDEN.

Verwijdering van de accu

(04_06, 04_07)
Controleer of de ontstekings-
schakelaar zich in positie ''OFF''
bevindt.
Verwijder het zadel van de be-
stuurder.
Draai de twee bouten (1) los met
behulp van de sleutel die zich in
de gereedschapskit bevindt, en
verwijder ze.
De doos met secundaire zeke-
ringen (2) uitnemen.
De accublokkering (3) verwijde-
ren.
Draai de bout (4) los en verwij-
der ze van de negatieve klem
(-).
Verplaats de negatieve kabel (5)
zijdelings.
Verplaats het rubberen be-
schermingskapje van de positie-
ve klem (+).
Draai de bout (6) los en verwij-
der ze van de positieve klem (+).
Verplaats de positieve kabel (7)
zijdelings.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: