Download Print this page

Advertisement

tions should be more frequent if
there are signs of quick rust.
Lubricate the chain whenever necessary.
After washing and drying the
chain, lubricate it with spray
grease for sealed chains.
THE TRANSMISSION CHAIN HAS
RUBBER
O-RING
GASKETS
TWEEN THE SIDE PLATES OF THE
CHAIN ITSELF THAT ARE USED TO
HOLD THE GREASE. UTMOST AT-
TENTION IS REQUIRED WHEN AD-
JUSTING, LUBRICATING, WASHING
OR REPLACING THE CHAIN.
CHAIN LUBRICANTS AVAILABLE ON
THE MARKET CAN CONTAIN SUB-
STANCES
THAT
DAMAGE
CHAIN'S RUBBER O-RING GASKETS.
NEVER USE THE VEHICLE JUST AF-
TER LUBRICATING THE CHAIN, AS
THE
LUBRICANT
WOULD
SPRAYED OUTWARD AND SPREAD
OUT IN THE SURROUNDING AREA.
175
Was de ketting met nafta of ke-
rosine. Wanneer de ketting vlug
verroest, moet men de onder-
houdshandelingen eerder uit-
voeren.
smeer de ketting elke keer dit nodig is.
Nadat de ketting gewassen en
gedroogd is, smeert men ze met
vetspray voor verzegelde ket-
tingen.
BE-
DE TRANSMISSIEKETTING HEEFT
RUBBEREN
O-RINGPAKKINGEN
TUSSEN DE LATERALE PLATEN VAN
DE KETTING ZELF, DIE DIENEN OM
HET VET TEGEN TE HOUDEN. LET
ZEER GOED OP TIJDENS DE HANDE-
LINGEN VAN DE REGELING, DE SME-
THE
RING, DE REINIGING EN DE VERVAN-
GING VAN DE KETTING.
SMEERMIDDELEN VOOR DE KET-
TING DIE VERKRIJGBAAR ZIJN IN DE
BE
HANDEL KUNNEN STOFFEN BEVAT-
TEN DIE SCHADELIJK ZIJN VOOR DE
RUBBEREN O-RINGPAKKINGEN VAN
DE KETTING ZELF.
GEBRUIK HET VOERTUIG NIET ON-
MIDDELLIJK NADAT DE KETTING
WERD
GESMEERD,
SMEERMIDDEL NAAR DE OMSTAAN-
DE ZONE ZOU KUNNEN GESPROEID
WORDEN.
OMDAT
HET

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: