Download Print this page

Advertisement

02_24
The rider may cycle through the different
engine maps by pressing the starter but-
ton, which may be used to select maps
once 5 seconds have elapsed after en-
gine start.
CAUTION
THE RIDER MAY USE THE STARTER
BUTTON TO SELECT MAPS EVEN
WITH THE VEHICLE IN MOTION, PRO-
VIDED THAT THE ENGINE IS RUN-
NING AND THE THROTTLE IS RE-
LEASED.
To change engine maps, proceed as fol-
lows.
Press the starter button once.
The symbol of engine map cur-
rently in use is displayed in neg-
ative against a black back-
ground.
De overgang naar de verschillende loka-
lisaties gebeurt door middel van de in-
werkingstelling van de startknop die 5
sec na de start van de motor de functie
van Selectieknop voor de lokalisaties
aanneemt
LET OP
DE SELECTIEPROCEDURE VAN DE
LOKALISATIES IS EVENEENS ACTIEF
MET DE MOTOR IN WERKING, MAAR
ENKEL MET GESTARTE MOTOR EN
WANNEER GEEN GAS GEGEVEN
WORDT.
Om de lokalisatie te wijzigen, moet als
volgt gehandeld worden:
het symbool van de actueel toe-
gepaste lokalisatie wordt "nega-
tief" op het display weergege-
ven als u voor de eerste keer op
de startknop drukt
37

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: