Download Print this page

Advertisement

Check the muffler/exhaust silencer and
the silencer pipes, make sure there are
no signs of rust or holes and that the ex-
haust system works properly.
If you not an increase in exhaust noise,
take your vehicle to an Official Aprilia
Dealer at once.
THIS MOTORCYCLE HAS A VALVE IN
THE EXHAUST SYSTEM THAT IS
CONTROLLED BY THE ELECTRONIC
CONTROL UNIT. WHEN THE MOTOR-
CYCLE IS STOPPED AND IS IN NEU-
TRAL, THIS VALVE CLOSES TO LIMIT
THE NOISE PRODUCED BY THE EX-
HAUST SILENCER.
IT IS STRICTLY FORBIDDEN TO TAM-
PER WITH THE EXHAUST SYSTEM
AND/OR THIS VALVE.
118
derd of niet-operationeel werd
gemaakt.
Controleer de uitlaat/knaldemper van de
uitlaat en de buizen van de knaldemper,
en controleer of er geen roest of boringen
zijn en of het uitlaatsysteem correct
werkt.
Wanneer het lawaai van het uitlaatsys-
teem verhoogt, contacteert men onmid-
dellijk een Officiële aprilia Dealer.
DIT VOERTUIG IS VOORZIEN VAN
EEN KLEP IN DE UITLAATINSTALLA-
TIE DIE GECONTROLEERD WORDT
DOOR DE ELEKTRONISCHE CEN-
TRALE. WANNEER HET VOERTUIG
WORDT STILGELEGD EN ZICH IN
ZIJN VRIJ BEVINDT, WORDT DEZE
KLEP GESLOTEN ZODAT DE UIT-
LAAT NIET TE VEEL LAWAAI MAAKT.
HET IS VERBODEN OM AAN DE UIT-
LAATINSTALLATIE EN/OF AAN DEZE
KLEP TE KNOEIEN.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: