Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Engine Oil Top-up; Het Bijvullen Van Motorolie

Hide thumbs

Advertisement

- Lower marking = Min. level
CAUTION
NEVER ALLOW THE OIL LEVEL TO
DROP BELOW THE MINIMUM LEVEL
OR FILL ABOVE THE MAXIMUM LEV-
EL; IF YOU DO NOT COMPLY WITH
THE MINIMUM AND MAXIMUM OIL
LEVELS THE ENGINE COULD BE SE-
RIOUSLY DAMAGED

Engine oil top-up (04_02)

If necessary, top up the engine oil level
as follows:
Unscrew and remove the cap.
CAUTION
USE RECOMMENDED OIL ONLY. RE-
FER TO THE RECOMMENDED PROD-
UCTS TABLE.
04_02
Add the quantity of oil necessary
to reach the correct level.
CAUTION
DO NOT ADD ADDITIVES OR ANY
OTHER SUBSTANCES TO THE OIL.
WHEN USING A FUNNEL OR ANY
132
- Bovenste streep = Maximum peil
- Onderste streep = Minimum peil
LET OP
HET OLIEPEIL MAG NOOIT ONDER
HET MINIMUM PEIL DALEN EN MAG
NOOIT HET MAXIMUM PEIL OVER-
SCHRIJDEN; ALS DE MINIMUM EN
MAXIMUM OLIEPEILEN NIET GERES-
PECTEERD WORDEN, KAN DE MO-
TOR ERNSTIG BESCHADIGD WOR-
DEN

Het bijvullen van motorolie

(04_02)
Indien nodig moet het oliepeil van motor
op de volgende manier hersteld worden:
Draai de dop los en verwijder
hem.
LET OP
ALLEEN DE IN DE PRODUCTENTA-
BEL AANGERADEN MOTOROLIE GE-
BRUIKEN.
Bijvullen met de benodigde hoe-
veelheid motorolie om het juiste
niveau te bereiken.
LET OP
VOEG GEEN ADDITIEVEN OF ANDE-
RE STOFFEN TOE AAN DE OLIE.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: