Download Print this page

Advertisement

If the set threshold value is exceeded, the
gear change warning light on the instru-
ment panel starts to flash. It turns off
when the value goes back below the
threshold limit.
BACKLIGHTING BRIGHTNESS
This function adjusts the backlighting
brightness to three levels. Each time the
MODE command is pressed to the right
or left, the following icons are shown:
LOW
MEAN
HIGH
Once the operation is finished, when the
02_30
MODE command is pressed at central
position, the instrument panel shows the
SETTINGS menu.
When the battery is detached, the display
is configured with the maximum level of
brightness.
02_31
MAXIMUM TOERENTAL:
15000 toeren/min (rpm)
Bij het overschrijden van de vastgestelde
waarde knippert de controlelamp van de
melding van het schakelen op het dash-
board, tot onder de limiet wordt terugge-
keerd.
INTENSITEIT
GRONDVERLICHTING
Met deze functie kan de intensiteit van de
achtergrondverlichting ingesteld worden
op drie niveaus. Bij elke druk naar rechts
of links van het bediening MODE, kan de
gebruiker de volgende iconen lezen:
LOW
MEAN
HIGH
Op het einde van de handeling keert het
dashboard met een druk op het bedie-
ning MODE in centrale positie terug naar
het menu INSTELLINGEN.
Wanneer de accu wordt losgekoppeld,
wordt het display aan de maximum hel-
derheid geconfigureerd.
45
VAN
DE
ACHTER-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: