Download Print this page

Advertisement

MAIN FUSES DISTRIBUTION
L) 30A fuse
Main fuses are placed in the rear part of the motorcycle, under the
passenger seat.
Battery
recharge
and
vehicle
current
consumers,
injection
current consumers (red and red/
white cables), fan relay.
CAUTION
THERE IS ONE SPARE FUSE (I).

Lamps (04_14, 04_15, 04_16,

04_17)
It is not necessary to remove the wind-
shield to replace the high / low beam light
bulbs.
In the front headlight assembly there are:
one LED daylight running light
(1);
two high/low beam light bulbs
04_14
(2).
Front turning indicators (3) are placed on
the side fairing.
For replacement:
SCHIKKING VAN DE HOOFDZEKERINGEN
L) zekering 30A
De hoofdzekeringen bevinden zich in het achterste deel van het
voertuig, onder het zadel van de passagier.
LET OP
ÉÉN ZEKERING IS EEN RESERVEZE-
KERING (I).
Lampjes (04_14, 04_15, 04_16,
04_17)
Voor de vervanging van de lampen van
de grote lichten / dimlichten moet het kap-
je zelf niet verwijderd worden.
De voorste optische groep bevat:
een led positielicht (1);
twee lampjes groot licht/dimlicht
(2).
Op de zijbekledingen zijn de voorste rich-
tingaanwijzers (3) aanwezig.
Voor de vervanging:
153
Oplading van de accu en ladingen
van het voertuig, injectieladingen
(rode en rood/witte kabels), relais
schroeven.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: