Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Kit Equipment; Bijgeleverd Gereedschap

Hide thumbs

Advertisement

Left turn indicator
General warning
Gear in neutral
Side stand down
Fuel reserve
ABS
LED
LED
LED
LED
LED
NOT ENABLED

Kit equipment (05_01, 05_02)

An Allen key is located under the
passenger seat, used to remove
the saddle fastener screws in or-
der to remove the saddle and
allow access to the toolkit com-
partment.
To remove the passenger seat,
see the section Vehicle / Sad-
dle opening.
05_01
Linker richtingaanwijzer
Algemene Warning
Versnellingsbak in vrij
Laterale standaard uitgeklapt
Brandstofreserve
ABS

Bijgeleverd gereedschap

(05_01, 05_02)
Onder het zadel van de passa-
gier bevindt zich een zeskant-
sleutel waarmee de bevesti-
gingsbouten van het zadel
verwijderd kunnen worden om
zo toegang te krijgen tot de ge-
reedschapsruimte.
Raadpleeg het deel Voertuig/
Opening zadel om het zadel
van de passagier te verwijderen.
187
LED
LED
LED
LED
LED
NIET ACTIEF

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: