Download Print this page

Advertisement

Left turn indicator
General warning
Gear in neutral
Side stand down
Fuel reserve
ABS
LED
LED
LED
LED
LED
NOT ENABLED

Kit equipment (05_01, 05_02)

An Allen key is located under the
passenger seat, used to remove
the saddle fastener screws in or-
der to remove the saddle and
allow access to the toolkit com-
partment.
To remove the passenger seat,
see the section Vehicle / Sad-
dle opening.
05_01
Linker richtingaanwijzer
Algemene Warning
Versnellingsbak in vrij
Laterale standaard uitgeklapt
Brandstofreserve
ABS
Bijgeleverd gereedschap
(05_01, 05_02)
Onder het zadel van de passa-
gier bevindt zich een zeskant-
sleutel waarmee de bevesti-
gingsbouten van het zadel
verwijderd kunnen worden om
zo toegang te krijgen tot de ge-
reedschapsruimte.
Raadpleeg het deel Voertuig/
Opening zadel om het zadel
van de passagier te verwijderen.
187
LED
LED
LED
LED
LED
NIET ACTIEF

Advertisement

COMING SOON

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: