Download Print this page

Advertisement

BATTERY
RELEASES
EXPLOSIVE
GASES;
KEEP
IT
AWAY
FLAMES, SPARKS, CIGARETTES OR
ANY OTHER HEAT SOURCES. EN-
SURE
ADEQUATE
VENTILATION
WHEN SERVICING OR RECHARGING
THE BATTERY.
KEEP OUT OF THE REACH OF CHIL-
DREN
BATTERY LIQUID IS CORROSIVE. DO
NOT POUR IT OR SPILL IT, PARTICU-
LARLY ON PLASTIC COMPONENTS.
ENSURE THAT THE ELECTROLYTIC
ACID IS COMPATIBLE WITH THE BAT-
TERY TO BE ACTIVATED.

Stand

BEFORE SETTING OFF, MAKE SURE
THE STAND HAS BEEN COMPLETELY
RETRACTED TO ITS POSITION.
DO NOT REST THE RIDER OR PAS-
SENGER WEIGHT ON THE SIDE
STAND.
16
DRINKEN,
DAARNA
FROM
MELK OF VEGETALE OLIE DRINKEN,
EN ONMIDDELLIJK EEN ARTS RAAD-
PLEGEN. DE ACCU VERSPREIDT EX-
PLOSIEVE GASSEN EN MOET DUS
UIT DE BUURT WORDEN GEHOUDEN
VAN VLAMMEN, VONKEN, SIGARET-
TEN EN ELKE ANDERE WARMTE-
BRON. VOORZIE EEN GEPASTE VER-
LUCHTING WANNEER MEN ONDER-
HOUD OF HET OPLADEN VAN DE
ACCU UITVOERT.
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN
HOUDEN
DE VLOEISTOF VAN DE ACCU IS
CORROSIEF. GIET ZE NIET UIT EN
VERSPREIDT ZE NIET, VOORAL NIET
OP DE PLASTIC DELEN. CONTRO-
LEER OF HET ELEKTROLYTZUUR
SPECIFIEK VOOR DE TE ACTIVEREN
ACCU IS.

Standaard

VÓÓR HET VERTREK CONTROLEERT
MEN OF DE STANDAARD VOLLEDIG
INGEKLAPT IS.
BELAST DE LATERALE STANDAARD
NIET MET UW GEWICHT OF DAT VAN
DE PASSAGIER.
MAGNESIUM-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: