Download Print this page

Advertisement

- CODE RESET
- °C / °F
- 12/24 h
The functions of the settings menu are
indicated in the following sections.
Once the operation is finished, the instru-
ment panel goes back to the main menu.
TIME ADJUSTMENT
The clock can be set as follows. The main
screen shows the "Hour Adjustment"
control.
In this mode, the minute indicator is no
longer displayed leaving only the hour in-
dicator. Each time the MODE command
is pressed to the right, the hour value in-
creases; likewise, each time the MODE
command is pressed to the left, the hour
value decreases. Press the MODE com-
mand central part to store the set value
and to shift to minute adjustment.
The hour indicator is no longer displayed
when this function is activated; only the
minute indicator is shown. Each time the
MODE command is pressed to the right,
the minute value increases; likewise,
each time the MODE command is press-
ed to the left the minute value decreases.
43
- HERSTELLING VAN DE CODE
- °C/°F
- 12/24 h
De functies van het menu van de instel-
lingen worden aangeduid in de volgende
paragrafen.
Na het beëindigen van de handeling
keert het display terug naar het hoofdme-
nu.
REGELING VAN HET UUR
In deze modaliteit kan de klok ingesteld
worden. Het hoofdzakelijke beeldscherm
zal het bediening "Regeling uur" weerge-
ven.
Wanneer deze modaliteit wordt bereikt,
verdwijnt de aanduiding van de minuten
en blijft enkel diegene van de uren zicht-
baar. Bij elke druk naar rechts van het
bediening MODE verhoogt de waarde
van de uren, en symmetrisch bij elke druk
naar links van het bediening MODE ver-
laagt de waarde van de uren. Een druk
op het centrale deel van het bediening
MODE slaat de ingestelde waarde op, en
er wordt overgegaan naar de regeling
van de minuten.
Wanneer deze modaliteit wordt bereikt,
verdwijnt de aanduiding van de uren en
blijft enkel die van de minuten. Bij elke
druk naar rechts van het bediening MO-
DE verhoogt de waarde van de minuten,
en symmetrisch bij elke druk naar links

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: