Download Print this page

Advertisement

This mode allows the rider to set/activate
AWC (Aprilia Wheelie Control) level and
set ALC (Aprilia Launch Control) levels,
with the vehicle at a standstill.
After selecting the function A-PRC SET-
TINGS, press the MODE selector briefly
to access the AWC and ALC level set-
tings screen.
The AWC level is selected automatically
02_33
and displayed in negative against a black
background. Press the "+" and "-" buttons
briefly to increase or decrease the level
setting from "1" (minimum system inter-
vention) to "3" (maximum system inter-
vention).
To deactivate the system, set the mini-
mum level "1" then press and hold "-".
Press and hold "+" to activate again.
To set the ALC level from the adjustment
screen (accessible from A-PRC SET-
TINGS), push the MODE selector briefly
to the left so that the ALC level is dis-
played in negative against a black back-
ground.
Press the "+" and "-" buttons briefly to in-
crease or decrease the ALC level setting
from "1" (minimum system intervention)
to "3" (maximum system intervention).
02_34
In deze modaliteit kunt u bij stilstaand
voertuig de AWC (Aprilia Wheelie Con-
trol) niveaus instellen/activeren en de
ALC (Aprilia Launch Control) niveaus in-
stellen.
U betreedt de weergave met de instellin-
gen van de AWC en ALC niveaus door
kort op de MODE schakelaar te drukken
als u voor INSTELLINGEN A-PRC geko-
zen heeft.
Het negatief weergegeven AWC niveau
wordt automatisch gekozen en kan met
een korte druk op de toetsen "+" en "-"
gewijzigd worden van een waarde
"1" (minimum ingreep) tot "3"(maximum
ingreep).
Houd de toets "-" lang ingedrukt om het
systeem op niveau "1" te deactiveren.
Houd de toets "+" lang ingedrukt om het
systeem te heractiveren.
Verplaats de MODE schakelaar een
beetje naar links zodat de ALC negatief
wordt om het ALC niveau op het scherm
met instellingen (het scherm dat u be-
treedt vanaf de a-PRC INSTELLINGEN)
te kunnen instellen.
Het ALC niveau kan gewijzigd worden
met een korte druk op de toetsen "+" en
"-" van "1" (minimum ingreep) tot
"3" (maximum ingreep).
49

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: