Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Brake Light; Rear-view Mirrors; Remlicht; Achteruitkijkspiegels

Hide thumbs

Advertisement

Brake light

This vehicle has a LED taillight; have it
replaced at an Official Aprilia Dealer.

Rear-view mirrors (04_24,

04_25)
Park the vehicle on its centre
stand on safe and level ground.
Move the protection casing (1)
(if applicable).
HOLD THE REAR-VIEW MIRROR (4)
TO AVOID DROPPING IT BY ACCI-
DENT.
Keep the screw (2) blocked and
completely unscrew the nut (3).
HANDLE PLASTIC AND PAINTED
COMPONENTS WITH CARE, DO NOT
SCRATCH OR SPOIL THEM.
04_24
160

Remlicht

De motor is uitgerust met een LED ach-
terlicht, dus voor de vervanging wordt
aangeraden om zich te wenden tot een
Officiële aprilia Dealer.

Achteruitkijkspiegels (04_24,

04_25)
Plaats het voertuig op de cen-
trale standaard en op een vlak
en stevig terrein.
Hef de beschermkap (1) op
(waar voorzien).
ONDERSTEUN DE ACHTERUITKIJK-
SPIEGEL (4) ZODAT HET NIET TOE-
VALLIG KAN VALLEN.
Houd de bout (2) geblokkeerd,
en los de moer (3) volledig.
HANTEER VOORZICHTIG DE PLAS-
TIC ONDERDELEN EN DE GELAKTE
DELEN, EN KRAS OF BESCHADIG ZE
NIET.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

   Related Content for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: