Download Print this page

Advertisement

Brake light

This vehicle has a LED taillight; have it
replaced at an Official Aprilia Dealer.
Rear-view mirrors (04_24,
04_25)
Park the vehicle on its centre
stand on safe and level ground.
Move the protection casing (1)
(if applicable).
HOLD THE REAR-VIEW MIRROR (4)
TO AVOID DROPPING IT BY ACCI-
DENT.
Keep the screw (2) blocked and
completely unscrew the nut (3).
HANDLE PLASTIC AND PAINTED
COMPONENTS WITH CARE, DO NOT
SCRATCH OR SPOIL THEM.
04_24
160
Remlicht
De motor is uitgerust met een LED ach-
terlicht, dus voor de vervanging wordt
aangeraden om zich te wenden tot een
Officiële aprilia Dealer.
Achteruitkijkspiegels (04_24,
04_25)
Plaats het voertuig op de cen-
trale standaard en op een vlak
en stevig terrein.
Hef de beschermkap (1) op
(waar voorzien).
ONDERSTEUN DE ACHTERUITKIJK-
SPIEGEL (4) ZODAT HET NIET TOE-
VALLIG KAN VALLEN.
Houd de bout (2) geblokkeerd,
en los de moer (3) volledig.
HANTEER VOORZICHTIG DE PLAS-
TIC ONDERDELEN EN DE GELAKTE
DELEN, EN KRAS OF BESCHADIG ZE
NIET.

Advertisement

COMING SOON

   Also See for APRILIA Tuono V4

   Related Content for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: