Download Print this page

Advertisement

Fuses (04_10, 04_11, 04_12,

04_13)
Check fuses in case of failure or irregular
functioning of an electrical component or
engine starting failure.
Check the secondary fuses first and then
the main 30A fuse.
CAUTION
04_10
DO NOT REPAIR FAULTY FUSES.
NEVER USE A FUSE THAT IS DIFFER-
ENT THAN WHAT IS SPECIFIED TO
PREVENT DAMAGES TO THE ELEC-
TRICAL SYSTEM OR SHORT CIR-
CUITS, WITH THE RISK OF FIRE.
CAUTION
A FUSE THAT BLOWS FREQUENTLY
MAY INDICATE A SHORT CIRCUIT OR
OVERLOAD. IF THIS OCCURS, CON-
SULT AN APRILIA Official Dealer.
150

Zekeringen (04_10, 04_11,

04_12, 04_13)
Wanneer men het niet of onregelmatig
werken van een elektrisch onderdeel of
het niet starten van de motor opmerkt,
moet men de zekeringen controleren.
Controleer eerst de secundaire zekerin-
gen en vervolgens de hoofdzekering van
30A.
LET OP
HERSTEL GEEN DEFECTE ZEKERIN-
GEN.
GEBRUIK NOOIT EEN ANDERE VER-
MOGENSZEKERING DAN DIEGENE
DIE GESPECIFICEERD WORDT OM
SCHADE AAN DE ELEKTRISCHE IN-
STALLATIE OF EEN KORTSLUITING
MET RISICO OP BRAND TE VERMIJ-
DEN.
LET OP
WANNEER
EEN
ZEKERING
QUENT WORDT BESCHADIGD, IS ER
WAARSCHIJNLIJK EEN KORTSLUI-
TING OF EEN OVERBELASTING. IN
DIT GEVAL RAADPLEEGT MEN EEN
Officiële Aprilia Dealer.
FRE-

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: