Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Periods Of Inactivity; Stilstand Van Het Voertuig

Hide thumbs

Advertisement

Periods of inactivity (04_29)

Take some measures to avoid the side
effects of not using the scooter. Besides,
it is necessary to carry out general repairs
and checks before garaging the motorcy-
cle as one can forget to do so afterwards.
Proceed as follows:
Remove the battery.
Wash and dry the vehicle.
04_29
Polish the painted surfaces.
Inflate the tyres.
Set the vehicle in a room with no
heating or humidity, with mini-
mum temperature variations
and not exposed to sun rays.
Wrap and tie a plastic bag
around the exhaust pipe open-
ing to keep moisture out.
NOTE
PLACE A SUITABLE SUPPORT UN-
DER THE VEHICLE TO KEEP BOTH
WHEELS OFF THE GROUND.
Put the vehicle on the front
stand (optional) and on the back
stand (optional).
164

Stilstand van het voertuig

(04_29)
Men moet enkele voorzorgsmaatregelen
treffen om de effecten van het niet ge-
bruiken van het voertuig tegen te gaan.
Bovendien moet men de herstellingen en
de algemene controle vóór het opbergen
uitvoeren, anders kan men vergeten om
dit vervolgens uit te voeren.
Handel als volgt:
Verwijder de accu.
Was en droog het voertuig.
Breng was aan op de gelakte
oppervlakken.
Blaas de banden op.
Plaats het voertuig in een niet
verwarmd lokaal, zonder voch-
tigheid, beschermd tegen zon-
nestralen, en waar temperatuur-
verschillen miniem zijn.
Plaats een plastic zakje op de
uitlaat en bindt dit vast, zodat er
geen vochtigheid in kan komen.
N.B.
PLAATS HET VOERTUIG ZODANIG
DAT BEIDE BANDEN VAN DE GROND
ZIJN, DOOR GEBRUIK TE MAKEN
VAN EEN DAARVOOR BESTEMDE
STEUN.
Plaats het voertuig op de daar-
voor bestemde standaard voor-
aan (optional) en achteraan (op-
tional).

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: