Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Horn Button; Switch Direction Indicators; Drukknop Claxon; Schakelaar Richtingaanwijzers

Hide thumbs

Advertisement

Horn button (02_41)

Press it to activate the horn.
02_41

Switch direction indicators

(02_42)
Move the switch to the left, to indicate a
left turn; move the switch to the right to
indicate a right turn. Pressing the switch
deactivates the turn indicator.
CAUTION
IF THE WARNING LIGHT WITH AR-
ROWS FLASHES QUICKLY, IT MEANS
02_42
THAT ONE OR BOTH TURN INDICA-
TORS LIGHT BULBS ARE BURNT
OUT.
The turn indicators have a self-cancelling
function that implements the following
logic.
58

Drukknop claxon (02_41)

De akoestische melder wordt in werking
gesteld door op de drukknop te drukken.

Schakelaar richtingaanwijzers

(02_42)
Verplaats de schakelaar naar links, om
aan te duiden dat men naar links draait;
verplaats de schakelaar naar rechts, om
aan te duiden dat men naar rechts draait.
Druk op de schakelaar om de richting-
aanwijzer te deactiveren.
LET OP
WANNEER DE CONTROLELAMP VAN
DE PIJLEN SNEL KNIPPERT, ZIJN
EEN OF BEIDE LAMPJES VAN DE
RICHTINGAANWIJZERS VERBRAND.
Het automatisch terugspringen van de
richtingaanwijzers is met de volgende lo-
gica uitgevoerd.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: