Download Print this page

Advertisement

Engine map
ATC
Road
7 / 8
Sport
4 / 6
Aprilia Wheelie Control
Wheelie control: a system designed to
help the rider control wheeling by reduc-
ing torque to gently lower the front wheel
to the ground.
CAUTION
WITH AWC DEACTIVATED AND ATC
ACTIVATED:
- WHEELING IS LIMITED TO A MAXI-
MUM DURATION OF 30 SECONDS.
AFTER THIS PERIOD, THE SYSTEM
BRINGS THE FRONT WHEEL BACK
TO THE GROUND.
- WHEELING IS NOT PERMITTED IF
THE MOTORCYCLE IS BANKED BY +/-
25° RELATIVE TO THE VERTICAL. IF
THIS ANGLE IS EXCEEDED, THE SYS-
TEM RETURNS THE FRONT WHEEL
TO THE GROUND.
T
ABLE OF RECOMMENDED SETTINGS
AWC
3
2
Aprilia Wheelie Control
Wheeling controle: het is een systeem
dat bedacht is om de bestuurder te hel-
pen het fenomeen van het stiegeren te
beperken door het koppel te verlagen om
het voorwiel zo zacht mogelijk op de
grond te laten komen.
LET OP
BIJ EEN UITGESCHAKELDE AWC EN
DE INGESCHAKELDE ATC:
- LANGERE INSCHAKELING DAN 30
SECONDEN IS NIET TOEGESTAAN,
WANT NA DEZE TIJD WORDT HET
VOORWIEL DOOR HET SYSTEEM
NAAR DE GROND GETROKKEN;
- HET KAN NIET WORDEN INGESCHA-
KELD ALS DE MOTOR MEER DAN +/-
25° HELT TEN OPZICHTE VAN DE
LOODLIJN, BIJ EEN GROTERE HEL-
LINGSGRAAD WORDT HET VOOR-
WIEL DOOR HET SYSTEEM NAAR DE
GROND GETROKKEN.
Road surface
Wet road or poor grip conditions
Dry road, medium grip conditions
69

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: