Download Print this page

Advertisement

Km x 1000
Rear shock absorber (6)
Set up (6)
I: INSPECT AND CLEAN, ADJUST, LU-
BRICATE OR REPLACE IF NECESSA-
RY
C: CLEAN, R: REPLACE, A: ADJUST, L:
LUBRICATE
(1) Check at each engine start
(2) Check and clean and adjust or re-
place, if necessary, before every journey.
(3) Check and clean and adjust or re-
place, if necessary, every 1000 Km (621
mi)
(4) Replace every 2 years
(5) Replace every 4 years
(6) Every 5000 Km (3107 mi) if the vehicle
is used for racing
(7) Every 10000 Km (6213 mi) if the ve-
hicle is used for racing
R
OUTINE MAINTENANCE TABLE
1
10
I
I
191
HANDELINGEN AAN DE HELFT VAN
HET AANGEDUIDE TIJDSINTERVAL
UITGEVOERD WORDEN.
I: CONTROLEREN EN REINIGEN, RE-
GELEN, SMEREN OF VERVANGEN IN-
DIEN NODIG
C: REINIGEN, R: VERVANGEN, A: RE-
GELEN, L: SMEREN
(1) Bij elke keer starten controleren
(2) Controleren en reinigen, regelen of
vervangen indien nodig vóór elke reis
(3) Elke 1000 km (621 mi) controleren en
reinigen, regelen of vervangen.
(4) Elke 2 jaar vervangen
(5) Elke 4 jaar vervangen
(6) Elke 5000 km (3107 mijl) in geval van
sportief gebruik
(7) Elke 10000 km (6213 mijl) in geval van
sportief gebruik
20
30
I
I
I
40
I
I

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: