Download Print this page

APRILIA Tuono V4 Instruction Manual: Checking The Electrolyte Level; Charging The Battery; Controle Van Het Elektrolytpeil; Opladen Van De Accu

Hide thumbs

Advertisement

Checking the electrolyte level

WARNING
THE MOTORCYCLE IS SUPPLIED
WITH A BATTERY THAT DOES NOT
REQUIRE
MAINTENANCE
THAN OCCASIONALLY CHECKING
THE CHARGING LEVEL.

Charging the battery

Remove the battery.
Get an adequate battery charg-
er.
Set the battery charger for the
recharge type indicated.
Connect the battery to the bat-
tery charger.
CAUTION
WHEN RECHARGING OR USING THE
BATTERY, BE CAREFUL TO HAVE
THE ROOM ADEQUATELY AIRED. DO
NOT BREATH GASES RELEASED
WHEN THE BATTERY IS RECHARG-
ING.
147
Het bestuurderszadel plaatsen
en vastmaken zoals beschreven
in de paragraaf "opening zadel".

Controle van het elektrolytpeil

WAARSCHUWING
HET VOERTUIG IS VOORZIEN VAN
EEN ACCU DIE GEEN ONDERHOUD
OTHER
BEHOEFT, BEHALVE EEN OCCASIO-
NELE CONTROLE VAN HET PEIL.

Opladen van de accu

Verwijder de accu.
Voorzie een geschikte accula-
der.
Voorzie de acculader voor het
aangegeven type van lading.
Verbindt de accu aan de accu-
lader.
LET OP
TIJDENS HET LADEN OF HET GE-
BRUIK, VOORZIET MEN HET LOKAAL
VAN EEN GESCHIKTE VENTILATIE
EN VERMIJDT MEN HET INADEMEN
VAN DE GASSEN DIE VRIJKOMEN

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: