Download Print this page

Advertisement

Rear braking system
Unscrew and remove the upper
nut (5) from the rear brake
pump.
Top up the reservoir with the
recommended brake fluid to
reach the correct level on the
sight glass (6).
CAUTION
04_05
TOP-UP TO MAXIMUM LEVEL MARK
ONLY WHEN BRAKE PADS ARE NEW.
FILLING UP TO THE MAXIMUM LEVEL
WITH WORN PADS IS NOT ADVISED,
AS THIS WILL CAUSE FLUID SPILL-
AGE WHEN REPLACING THE BRAKE
PADS.
CHECK BRAKING EFFICIENCY.
IF THE FREE STROKE OF THE BRAKE
PEDAL OR THE BRAKE LEVER IS
TOO LONG, OR IN THE CASE OF
LEAKS, IT MAY BE NECESSARY TO
BLEED AIR FROM THE SYSTEM.
SHOULD THIS OCCUR, CONTACT AN
Official Aprilia Dealer.
IN DIT GEVAL MOET EEN Officiële
Aprilia
WORDEN.
Installatie van de achterrem
De bovenste moer (5) van de
achterste rempomp losschroe-
ven.
De tank met de aanbevolen
remstof bijvullen, totdat het juis-
te niveau op het controlevenster
(6) bereikt is.
LET OP
MEN MAG ENKEL BIJVULLEN TOT
AAN HET MAXIMUM PEIL WANNEER
ER NIEUWE PASTILLES AANWEZIG
ZIJN. MEN RAADT AAN OM NIET BIJ
TE VULLEN TOT AAN HET MAX PEIL
WANNEER DE PASTILLES VERSLE-
TEN ZIJN, OMDAT DE VLOEISTOF
ZAL UITSTROMEN WANNEER DE
REMPASTILLES ZULLEN VERVAN-
GEN WORDEN.
CONTROLEER DE REMEFFICIËNTIE.
ALS DE VRIJE LOOP VAN HET REM-
PEDAAL OF VAN DE REMHENDEL TE
LANG IS, OF IN GEVAL VAN LEKKEN,
MOET DE LUCHT UIT HET SYSTEEM
GEVOERD WORDEN.
143
Dealer
GECONTACTEERD

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: