Download Print this page

Advertisement

When riding downhill and when
braking, in order to increase the
braking power by using engine
compression.
When going uphill, when the en-
gaged gear does not suit the
speed (high gear, moderate
speed) and the number of en-
gine revs falls.
CAUTION
DOWNSHIFT ONE GEAR AT A TIME;
WHEN SHIFTING TO A LOWER GEAR,
DOWNSHIFTING MORE THAN ONE
GEAR AT A TIME COULD OVERREV
THE ENGINE; THAT IS, THE MAXIMUM
RPM VALUE PERMITTED FOR THE
ENGINE COULD BE EXCEEDED.
NOTE
THE VEHICLE HAS AN ANTI-SLIPPER
CLUTCH THAT IS ABLE TO PREVENT
THE WHEEL LOCKING WHEN DOWN-
SHIFTING, ANY POSSIBLE PULSINGS
ON THE LEVER ARE A SIGN THAT
THE SYSTEM IS WORKING PROPER-
LY.
110
ER WORDT AANBEVOLEN OM VAN
EEN HOGERE NAAR EEN LAGERE
VERSNELLING TE SCHAKELEN:
Wanneer men op een afdaling
rijdt en bij het remmen, gebruikt
men de compressie van de mo-
tor om de remactie te verhogen.
Wanneer men een helling oprijdt
en de geschakelde versnelling
is niet geschikt voor de snelheid
(hoge versnelling, gematigde
snelheid), het toerental van de
motor verlaagt.
LET OP
SCHAKEL TERUG MET ÉÉN VER-
SNELLING PER KEER; WANNEER
TWEE VERSNELLINGEN WORDT TE-
RUGGESCHAKELD, KAN EEN TE
HOOG TOERENTAL VAN DE MOTOR
BEREIKT WORDEN ZODAT DE MAXI-
MUM TOEGESTANE WAARDE VAN
HET TOERENTAL VAN DE MOTOR
WORDT OVERSCHREDEN.
N.B.
HET VOERTUIG IS VOORZIEN VAN
EEN KOPPELING MET SCHOKBE-
SCHERMING ZODAT HET WIEL NIET
WORDT GEBLOKKEERD BIJ HET TE-
RUGSCHAKELEN; HET EVENTUEEL
SCHOKKEN VAN DE HENDEL HEEFT
TE MAKEN MET DE GOEDE WERKING
VAN HET SYSTEEM.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: