Download Print this page

Advertisement

Front braking system
Use a short crosshead screw-
driver to undo the screws (1) of
the front braking system (2) fluid
reservoir.
Lift and remove the cover (3) to-
gether with the screws (1) and
the gasket (4).
Top up the reservoir (2) with rec-
ommended brake fluid to above
04_04
the "MIN" level marking.
CAUTION
TOP-UP TO MAXIMUM LEVEL MARK
ONLY WHEN BRAKE PADS ARE NEW.
FILLING UP TO THE MAXIMUM LEVEL
WITH WORN PADS IS NOT ADVISED,
AS THIS WILL CAUSE FLUID SPILL-
AGE WHEN REPLACING THE BRAKE
PADS.
CHECK BRAKING EFFICIENCY.
IF THE FREE STROKE OF THE BRAKE
PEDAL OR THE BRAKE LEVER IS
TOO LONG, OR IN THE CASE OF
LEAKS, IT MAY BE NECESSARY TO
BLEED AIR FROM THE SYSTEM.
SHOULD THIS OCCUR, CONTACT AN
Official Aprilia Dealer.
142
Installatie van de voorrem
Gebruik een korte kruiskop-
schroevendraaier om de bouten
(1) van de vloeistoftank van de
voorste reminstallatie (2) los te
draaien.
Hef het deksel op (3) compleet
met bouten (1) en pakking (4),
en verwijder het.
De tank (2) bijvullen met de aan-
bevolen remvloeistof, totdat het
minimumniveau, aangegeven
met "MIN" overschreden wordt.
LET OP
MEN MAG ENKEL BIJVULLEN TOT
AAN HET MAXIMUM PEIL WANNEER
ER NIEUWE PASTILLES AANWEZIG
ZIJN. MEN RAADT AAN OM NIET BIJ
TE VULLEN TOT AAN HET MAX PEIL
WANNEER DE PASTILLES VERSLE-
TEN ZIJN, OMDAT DE VLOEISTOF
ZAL UITSTROMEN WANNEER DE
REMPASTILLES ZULLEN VERVAN-
GEN WORDEN.
CONTROLEER DE REMEFFICIËNTIE.
ALS DE VRIJE LOOP VAN HET REM-
PEDAAL OF VAN DE REMHENDEL TE
LANG IS, OF IN GEVAL VAN LEKKEN,
MOET DE LUCHT UIT HET SYSTEEM
GEVOERD WORDEN.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: