Download Print this page

Advertisement

GENERAL RULES..........................................................................
Foreword.................................................................................. 10
Carbon monoxide..................................................................... 10
Fuel.......................................................................................... 11
Hot components....................................................................... 12
Coolant..................................................................................... 12
Used engine oil and gearbox oil............................................... 13
Brake and clutch fluid............................................................... 14
Battery hydrogen gas and electrolyte....................................... 15
Stand........................................................................................ 16
Reporting of defects that affect safety...................................... 17
System a-PRC (Aprilia Performance Ride Control)..................... 17
VEHICLE......................................................................................... 19
Arrangement of the main components......................................... 21
Dashboard................................................................................... 24
Analog instrument panel.............................................................. 25
Light unit...................................................................................... 27
Digital lcd display......................................................................... 27
Alarms...................................................................................... 32
Mapping selection.................................................................... 35
Control buttons......................................................................... 39
Advanced functions.................................................................. 41
Ignition switch........................................................................... 55
Locking the steering wheel....................................................... 56
a-PRC setting buttons.................................................................. 57
Horn button.................................................................................. 58
Switch direction indicators........................................................... 58
High/low beam selector............................................................... 59
Passing button............................................................................. 60
Start-up button............................................................................. 60
Engine stop switch....................................................................... 61
9
ALGEMENE NORMEN.....................................................................
Vooronderstelling....................................................................... 10
Koolmonoxide............................................................................. 10
Brandstof.................................................................................... 11
Warme onderdelen..................................................................... 12
Koelvloeistof............................................................................... 12
Gebruikte motorolie en koppelingsolie....................................... 13
Rem- en koppelingsvloeistof...................................................... 14
Elektrolyt en waterstofgas van de accu...................................... 15
Standaard................................................................................... 16
Communicatie van de defecten die invloed hebben op de vei-
ligheid......................................................................................... 17
....................................................................................................... 17
VOERTUING..................................................................................... 19
Plaats van de hoofdcomponenten................................................. 21
Legenda......................................................................................... 24
Analoog instrumentenpaneel......................................................... 25
Groep controlelampjes................................................................... 27
Digitaal display............................................................................... 27
Alarmen...................................................................................... 32
Selectie lokalisaties.................................................................... 35
Commandoknoppen................................................................... 39
Geavanceerde functies.............................................................. 41
Startschakelaar.......................................................................... 55
Stuurslot vergrendelen............................................................... 56
Knoppen regeling a-PRC............................................................... 57
Drukknop claxon............................................................................ 58
Schakelaar richtingaanwijzers....................................................... 58
Lichtschakelaar.............................................................................. 59
Knop die knippert voor groot licht.................................................. 60
5
INDEX
INDEX
9

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: