Download Print this page

Advertisement

THE STROKE ON BOTH SIDES SO AS
NOT DAMAGE THEM.
Using the specific spanner, un-
screw the locking ring nut (4).
Operate on the adjusting ring
nut (3) to adjust the spring pre-
loading (A).
Once the adjustment is done,
screw the ring nut (4).
Turn the (1) screw to adjust the
shock absorber hydraulic re-
bound damping.
Turn the knob (2) to adjust the
shock absorber hydraulic com-
pression damping.
89
DEZE INRICHTING TE RIJDEN OP WE-
GEN EN AUTOSTRADES.
VOOR HET TELLEN VAN HET AAN-
TAL KLIKKEN EN/OF DRAAIEN VAN
HET REGELREGISTER (1 - 2), VER-
TREKT MEN STEEDS VAN DE HARD-
STE INSTELLING (VOLLEDIGE ROTA-
TIE VAN HET REGISTER IN WIJZER-
ZIN).
FORCEER DE ROTATIE VAN HET RE-
GELREGISTER NIET (1 - 2), NAAST DE
EINDELOOP IN TWEE RICHTINGEN,
VOOR HET VERMIJDEN VAN MOGE-
LIJKE BESCHADIGINGEN.
Gebruik de speciale sleutel, en
draai gematigd de blokkeer-
moer (4) los.
Handel op de regelmoer (3) om
de voorbelasting van de veer (A)
te regelen.
Na de blokkering moet de moer
(4) gesloten worden.
Handel op de bout (1) voor het
regelen van de hydraulische
remming in extensie van de
schokdemper.
Druk op de knop (2) voor het re-
gelen van de hydraulische rem-
ming in compressie.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: