Download Print this page

Advertisement

IF THE LOW FUEL WARNING LIGHT
ON THE INSTRUMENT PANEL TURNS
ON, REFUEL THE VEHICLE AT ONCE.
INTENSE USE/ON THE TRACK IN RE-
03_16
SERVE CAN DAMAGE THE ENGINE.
THE OVERREVVING THRESHOLD IN
NEW VEHICLES IS SET TO 6000 RPM.
RAISE THE THRESHOLD GRADUAL-
LY AS YOU BECOME FAMILIAR WITH
THE VEHICLE AND RUNNING IN HAS
BEEN COMPLETED.
104
WANNEER OP HET DASHBOARD DE
CONTROLELAMP VAN DE BRAND-
STOFRESERVE OPLICHT, MOET MEN
ONMIDDELLIJK BRANDSTOF TAN-
KEN.
INTENS GEBRUIK / GEBRUIK OP HET
CIRCUIT KAN SCHADE AAN DE MO-
TOR VEROORZAKEN.
OP EEN NIEUW VOERTUIG IS DE LI-
MIET VAN HET TE HOOG TOERENTAL
INGESTELD OP 6000 TOEREN/MIN
(RPM). OVERSCHRIJDT DE LIMIET
GELEIDELIJK
AAN
WANNEER
MEER
VERTROUWELIJKHEID
KRIJGT MET HET VOERTUIG EN NA-
DAT HET INGEREDEN IS.
U

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: