Download Print this page

Advertisement

CAUTION
UPON REFITTING, CONNECT THE
LEAD TO THE POSITIVE TERMINAL
(+) FIRST AND AFTERWARDS THE
LEAD TO THE NEGATIVE TERMINAL
(-).
Remove the saddle if refitted.
Place the battery (8) in its hous-
ing.
Fasten the positive cable (7) to
the positive terminal (+), tighten-
ing the screw (6).
The positive cable (7) must be positioned
to the side of the battery (8).
Place the protective rubber cap
on the positive clamp (+).
04_08
Fasten the negative cable (5) to
the negative terminal (+), tight-
ening the screw (4).
The negative cable (5) must be posi-
tioned to the side of the battery (8).
Fit the battery retainer (3).
Fit the secondary fuse box (2).
Tighten the two screws (1) using
the spanner supplied in the tool
kit.
Fit and fasten the rider's saddle
04_09
as described in the paragraph
"opening the saddle".
146
LET OP
BIJ DE HERMONTAGE VERBINDT
MEN EERST DE KABEL OP DE POSI-
TIEVE KLEM (+) EN DAARNA OP DE
NEGATIEVE KLEM (-).
Als het zadel weer op zijn plaats
is gezet, dit verwijderen.
Plaats de accu (8) op zijn plaats.
De positieve kabel (7) plaatsen
en vastmaken aan de positieve
klem (+) door de bout (6) vast te
draaien.
De positieve kabel (7) moet naast de ac-
cu (8) worden geplaatst.
Plaats het rubberen bescher-
mingskapje op de positieve
klem (+).
De negatieve kabel (5) plaatsen
en vastmaken aan de negatieve
klem (-) door de bout (4) vast te
draaien.
De negatieve kabel (5) moet naast de ac-
cu (8) worden geplaatst.
De accublokkering (3) plaatsen.
De doos met secundaire zeke-
ringen (2) plaatsen.
Draai de twee bouten (1) vast
met behulp van de sleutel die
zich in de gereedschapskit be-
vindt.

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: