Download Print this page

Advertisement

CAUTION
TO GAIN FAMILIARITY WITH THE
AWC AND ALC SYSTEMS, PREFERA-
BLY USE LEVEL "3" TO START WITH.
AND THEN, ONCE YOU FEEL COM-
FORTABLE WITH THE SYSTEMS, TRY
THE OTHER LEVELS TO IDENTIFY
WHICH ARE THE BEST SUITED TO
YOUR RIDING STYLE AND FOR DIF-
FERENT ROAD AND WEATHER CON-
DITIONS.
LEVEL "1" IS RECOMMENDED FOR
USE BY EXPERT RIDERS IN IDEAL
ROAD SURFACE CONDITIONS.
LEVEL "2" IS AN INTERMEDIATE SET-
TING BETWEEN LEVEL "1" AND LEV-
EL "3".
THE a-PRC SETTING FUNCTION MAY
ALSO BE ACCESSED FROM THE
RACE DISPLAY MODE BY PRESSING
THE MODE SELECTOR BRIEFLY.
CHRONOMETER
Select the CHRONOMETER option from
the configuration menu to access the
chronometer function. When the CHRO-
NOMETER function is selected the
screen page shows the following options:
- EXIT
- CLOCK/CHRONOMETER
- DELETE TIMES
50
LET OP
WE RADEN U AAN OM IN HET BEGIN
DE WAARDE "3" IN TE STELLEN OM
MET HET SYSTEEM VERTROUWD TE
RAKEN. BEPAAL VERVOLGENS HET
NIVEAU DAT HET BESTE BIJ UW
RIJSTIJL PAST EN DAT GESCHIKT IS
VOOR HET WEGDEK EN DE OMGE-
VINGSOMSTANDIGHEDEN
KUNT TEGENKOMEN.
HET NIVEAU "1" IS GESCHIKT VOOR
ERVAREN GEBRUIKERS EN VOOR
EEN OPTIMALE WEGLIGGING.
HET NIVEAU "2" IS EEN INSTELLING
HALVERWEGE HET NIVEAU "1" EN
HET NIVEAU "3".
U KUNT DE MODALITEIT INSTELLIN-
GEN a-PRC OOK BETREDEN VANUIT
DE RACE WEERGAVE MODALITEIT
MET BEHULP VAN EEN KORTE DRUK
OP DE "MODE" SCHAKELAAR.
CHRONOMETER
Om de functie van de chronometer te be-
reiken, moet op het configuratiemenu het
trefwoord CHRONOMETER geselec-
teerd worden. Wanneer de functie
CHRONOMETER wordt geselecteerd,
verschijnt een beeldscherm met de vol-
gende opties:
- EXIT
DIE
U

Advertisement

   Also See for APRILIA Tuono V4

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: